Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Một số bài tập về Xicloankan

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Một số bài tập về Xicloankan được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Một số bài tập về Xicloankan

I. Phương pháp giải

- Nắm chắc kiến thức về:

+ Cấu tạo: Xicloankan là hiđro cacbonno mạch vòng: CnH2n (n ≥ 3)

+ Đồng phân

Bước 1. Khai triển vòng lớn nhất

Bước 2. Khai triển vòng nhỏ hơn 1C, 2C ..., dời nhánh trên vòng sao cho không trùng lặp

+ Danh pháp

Bước 1. Chọn mạch chính là mạch vòng

Bước 2. Đánh số thứ tự sao cho tổng số chỉ vị trí mạch nhánh là nhỏ nhất

+ Tính chất hóa học:

1. Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan.

2. Phản ứng thế (tương tự ankan).

II. Ví dụ

Bài 1: Chất khí A là 1 xicloankan. Khi đốt cháy 672 ml A(đktc), thì thấy khối lượng CO2 tạo thành nhiều hơn khối lượng nước tạo thành 3,12 g.

a. Xác định công thức phân tử.

b. Viết công thức cấu tạo và tên các xicloankan ứng với công thức phân tử tìm được.

c. Cho chất A qua dung dịch brom, màu của dung dịch mất đi. Xác định công thức cấu tạo đúng của chất A.

Trả lời

Số mol khí A là: nA = 0,672/22,4 = 0,03 mol; đốt cháy xicloankan: nCO2 = nH2O = x

Khối lượng CO2 lớn hơn khối lượng H2O là 3,12 gam: mCO2 – mH2O = 44x – 18x = 26x = 3,12 => x = 0,12 mol.

a.Phương trình đốt cháy:

CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

n = 0,12/0,03 = 4

Vậy CTPT của xicloankan là: C4H8

b. Các đồng phân cấu tạo xicloankan của C4H8 là:

Chuyên đề hóa học 11

c. Chất A làm mất màu dung dịch nước brom. Vậy CTCT của A là

Chuyên đề hóa học 11

Bài 2: Hỗn hợp B gồm một ankan và 1 xicloankan. Dẫn m g B qua bình chứa nước brom dư thì khối lượng bình tăng 4,2 gam. Đốt cháy hoàn toàn m gam B thu được 11,2 lit CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Thành phần % khối lượng ankan trong B là?

Trả lời

Khối lượng bình brom tăng là khối lượng của xicloankan: mxicloankan = 4,2 gam

Số mol H2O và CO2 thu được là: nH2O = 10,8/18 = 0,6 mol; nCO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol

Khối lượng của hỗn hợp B: mB = mC + mH = 0,5.12 + 0,6.2 = 7,2 gam

Khối lượng của ankan trong B là: mankan = 7,2 – 4,2 = 3 gam

Thành phần % khối lượng của ankan trong B là:

%(m) ankan = 3.110%/7,2 = 41,67%

Với chuyên đề Một số bài tập về xiclankan chúng ta có thể nắm rõ cấu tạo của Xicloankan là hiđro cacbonno mạch vòng, các danh pháp, công thức hóa học đồng phân của Xicloankan

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Một số bài tập về Xicloankan. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm