Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng đồng phân danh pháp của Ankadien

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng đồng phân danh pháp của Ankadien được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập đồng đẳng đồng phân danh pháp của Ankadien

Câu 1: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Ankađien có công thức phân tử dạng CnHn–2.

B. Các hiđrocacbon có công thức phân tử dạng CnH2n–2 đều thuộc loại ankađien.

C. Ankađien không có đồng phân hình học.

D. Ankađien phân tử khối lớn không tác dụng với brom (trong dung dịch).

Câu 2: Kết luận nào sau đây là không đúng?

A. Ankađien là những HRC không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi C=C.

B. Ankađien có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro.

C. Những hợp chất có khả năng cộng hợp hai phân tử hiđro thuộc loại ankađien.

D. Những hiđrocacbon không no mạch hở, phân tử có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

Câu 3: Số đồng phân cấu tạo thuộc loại ankađien ứng với công thức phân tử C5H8

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7

Câu 4: CTPT C5H8 có mấy chất thuộc loại ankađien liên hợp đồng phân của nhau?

A. Hai chất. B. Ba chất. C. Bốn chất. D. Năm chất.

Câu 5: CTPT tổng quát của dãy hiđrocacbon nào sau đây là sai:

A. ankađien: CnH2n-2 (n ≥ 4) B. xicloankan: CnH2n (n ≥ 3)

C. ankan: CnH2n+2 (n ≥ 4) D. anken: CnH2n (n ≥ 2)

Câu 6: Buta-1,3-đien và isopren có CTPT lần lượt là:

A. C4H6 và C5H10 B. C4H4 và C5H8 C. C4H6 và C5H8 D. C4H8 và C5H10

Câu 7: Ankađien X có CTCT: CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH=CH2. X có tên thay thế là.

A. 4-metylhexa-2,5-đien B. 3-metylhexa-1,4-đien

C. 3-metylhexa-2,4-đien D. A, B, C đều sai.

Câu 8: Cho ankađien có công thức cấu tạo:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Tên gọi của ankađien trên theo danh pháp IUPAC là:

A. 5-etyl-2-metylhexa-1,3-đien B.2-etyl-5-metylhexa-3,5-đien

C. 2,5 đimetylhept-en D. 2,5-đimetylhepta-1,3-đien.

Câu 9: Hợp chất CH3CH=CHC(CH3)2CH=CH2 có tên thay thế là:

A. 4,4-đimetylhexa-2,4-đien B. 3,3-đimetylhexa-1,4-đien

C. 3,4-đimetylhexa-1,4-đien D. 4,5-đimetylhexa-2,4-đien.

Câu 10: Ankađien Z có tên thay thế: 2,3-đimetylpenta-1,3-đien. Vậy CTCT của Z là

A. CH2=C(CH3)-CH(CH3)-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH-CH3

C. CH2=C=C(CH3)-CH(CH3)-CH2 D. CH2=C(CH3)-CH2-C(CH3)-=CH2

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. C3. B4. A5. A
6. C7. B8. D9. B10. B

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng đồng phân danh pháp của Ankadien. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm