Trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit - xeton

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit - xeton được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Trắc nghiệm bài đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit- xeton

Câu 1: Anđehit là hợp chất có chứa nhóm chức

A. (-COOH). B. (-NH2). C. (-CHO). D. (-OH).

Câu 2: Công thức của ankanal là

A. CnH2nO (n≥1) B. CnH2n+1CHO (n≥0)

C. CnH2n+1O (n≥1) D. Câu A, B đều đúng.

Câu 3: Một chất hữu cơ A có công thức tổng quát dạng CnH2nO thì A có thể là:

A. Anđehit đơn chức không no B. Rượu hay ete đơn chức no mạch hở

C. Xeton đơn chức no mạch hở D. Phenol đơn chức.

Câu 4: Hợp chất cacbonyl C4H8O có bao nhiêu đồng phân:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: C5H10O có số lượng đồng phân anđehit có nhánh là

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 6: HCHO có tên gọi là

A. Anđehit fomic B. Metanal C. Fomanđehit D.Tất cả đều đúng

Câu 7: CH3CH2CH2CHO có tên gọi là:

A. propan-1-al B. propanal C. butan-1-al D. butanal.

Câu 8: Chất CH3–CH2–CH2–CO–CH3 có tên là gì?

A.pentan-4-on B.pentan-4-ol C.pentan-2-on D.pentan-2-ol

Câu 9: Tên gọi của CH3-CH(C2H5)CH2-CHO là

A. 3- Etyl butanal B. 3-Metyl pentana l C. 3-Metyl butanal-1 D. 3-Etyl butanal

Câu 10: Hợp chất.

chuyên đề hóa học 11

có tên gọi là:

A. Đimetyl xeton. B. Vinyletyl xeton. C. Etylvinyl xeton. D. Penten-3-ol.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. D3. C4. D5. B
6. D7. D8. C9. B10. C

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Andehit - xeton. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 411
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm