Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phản ứng halogen hóa

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Phản ứng halogen hóa được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Phản ứng halogen hóa

I. Phương pháp giải

Phản ứng halogen hóa là phản ứng một hay nhiều nguyên tử H bị thay thế bởi một hay nhiều nguyên tử Halogen. Dựa vào thành phần phần trăm khối lượng, khối lượng mol của sản phẩm hoặc khối lượng mol trung bình của hỗn hợp sản phẩm để tìm Hidrocacbon

CnH2n+2 + aX2 → CnH2n+2-aXa +aHX

II. Ví dụ

Bài 1: Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

Trả lời

Gọi CTPT của ankan là: CnH2n+2

Phần trăm của C trong A là 83,33% => %(m)C = 12n/(12n+2n+2).100% = 83,33%

=> n = 5. Vậy CTPT của A là C5H12

A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.

=> CTCT đúng của A là:

Chuyên đề hóa học 11

Bài 2: Khi tiến hành phản ứng thế giữa ankan A và khí Clo người ta thu được dẫn xuất thế monocle B. Tỉ khối hơi của chất B so với hiđro lần lượt bằng 32,25.

a, Lập CTPT của A

b, Viết CTCT của dẫn xuất thế clo.

Trả lời

Gọi CTPT của A là CnH2n+2

Phương trình phản ứng: CnH2n+2 + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl

Ta có: MB = 32,25.2 = 64,5 => 14n + 36,5 = 64,5 => n = 2

Vậy CTPT của A là: C2H6

CTCT của B là: CH3-CH2Cl

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Phản ứng halogen hóa gồm có các công thức, tính chất hóa học, dựa vào thành phần phần trăm khối lượng, khối lượng mol của sản phẩm hoặc khối lượng mol trung bình của hỗn hợp sản phẩm để tìm Hidrocacbon.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Phản ứng halogen hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 702
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm