Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng muối amoni

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng muối amoni được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Bài tập phản ứng muối amoni

Câu 1: Có những nhận định sau về muối amoni:

(1) Tất cả muối amoni đều tan trong nước;

(2) Các muối amoni đều là chất điện li mạnh, phân li hoàn toàn tạo ra ion NH4+ có môi trường bazơ;

(3) Muối amoni đều phản ứng với dd kiềm giải phóng khí amoniac;

(4) Muối amoni kém bền đối với nhiệt.

Nhóm gồm các nhận định đúng:

A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 4 C. 1, 3, 4 D. 2, 3, 4

Câu 2: Trộn lẫn dd muối (NH4)2SO4 với dd Ba(NO2)2 rồi đun nóng thì thu được chất khí X. X là:

A. NO2 B. N2 C. NO D. N2O

Câu 3: Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào sau đây không đúng?

A. NH4NO2 to⇉ N2↑ + 2H2O

B. NH4NO3 to→ NH3↑ + HNO3

C. NH4Cl to→ NH3↑ + HCl

D. NH4HCO3 to→ NH3↑+ H2O + CO2

Câu 4: Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây sinh ra đồng thời cả kết tủa, khí và chất điện li yếu:

A. (NH4)2CO3 + Ba(OH)2

B. (NH4)2SO4 + Ba(HCO3)2

C. (NH4)2CO3 + HCl →

D. NH4NO3 + Ba(OH)2

Câu 5: Cho 2,92g hh X gồm NH4NO3 và (NH4)2SO4 tác dụng vừa đủ với 400 ml dd NaOH thu được 0,896 lít khí.Tìm pH của dd NaOH đã dùng.

A.11 B.12 C.13 D.14

Câu 6: Cho dd Ba(OH)2 đến dư vào 100ml dd X có chứa các ion: NH4+, SO42-, NO3- thì có 23,3 g một kết tủa được tạo thành và đun nóng thì có 6,72 lit (đktc) một chất khí bay ra. Nồng độ mol/l của (NH4)2SO4 và NH4NO3 trong dd X là:

A. 1M và 1M B. 2M và 2M C. 1M và 2M D. 2M và 2M

Câu 7: Cho dd NH4NO3 tác dụng vừa đủ với dd hiđroxit của kim loại R (to), thu được 4,48 lit khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dd X thu được 26,1 gam muối khan. Kim loại R là:

A. Canxi B. Kali C. Na D. Bari

Câu 8: Cho dd (NH4)2SO4 20% vừa đủ vào cốc đựng 800 gam dd Ba(OH)2 8,55% (to). Phản ứng hoàn toàn, trong cốc có m gam chất lỏng (bỏ qua sự bay hơi của nước). Giá trị của m là:

A. 1050,4 gam B. 693,2 gam C. 970,8 gam D. 957,2 gam

Câu 9: Cho 42,8 gam NH4Cl vào cốc sứ nặng 500 gam, nung cốc đến khối lượng không đổi thấy khối lượng cốc = m gam. Giá trị của m là:

A. 542,8 gam B. 529,2 gam C. 513,6 gam D. Kết quả khác

Câu 10: Nhiệt phân hoàn toàn 28,8 gam (NH4)2CO3 ở nhiệt độ cao thu được V lit khí (đktc). Giá trị của V là:

A. 13,44 lít B. 6,72 lít C. 20,16 lít D.8,96 lít

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. B3. B4. A5. C
6. A7. D8. A9. B10. A

Câu 5:

nNH4NO3 = 0,02 mol; n(NH4)2SO4 = 0,01 mol

=> nNaOH = 0,02 + 0,01.2 = 0,04

→ CM(NaOH) = 0,04/0,4 = 0,1 => pH =13

Câu 6:

nSO42- = nBaSO4 = 23.3/233 =0,1 mol; nNH4+ = nNH3 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

nNO3- = 0,3-2.0,1 = 0,1 mol

=> CM((NH4)2SO4) = 0,1/0,1 = 1M; CM(NH4NO3) = 0,1/0,1 = 1M

Câu 7:

Gọi hóa trị của R là n.

nNH4NO3 = 0,2 mol => nR(OH)n = 0,2/n mol

M = mNO3- + mR = 0,2.62 + 0,2.R/n = 26,1

=> R = 137 và n = 2 => R là Ba

Quảng cáo

Câu 9:

nNH4Cl = 42,8/53,5 = 0,8 mol => m = 42,8 + 500 – 0,8.17 = 529,2 gam.

Câu 10:

n(NH4)2CO3 = 28,8/96 = 0,3 mol => nNH3 = 0,3.2 = 0,6 mol => V = 0,6.22,4 = 13,44 lít

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng muối amoni. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm