Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon

Câu 1: Bậc của dẫn xuất hidrocacbon là

A. bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen.

B. Số nguyên tử H ở C liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen.

C. bậc của nguyên tử cacbon no liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen.

D. số nguyên tử H liên kết với nguyên tử halogen.

Câu 2: Đồng phân dẫn xuất hidrocacbon gồm

A. đồng phân vị trí nhóm chức và đồng phân cấu tạo.

B. đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức.

C. đồng phân hình học và đồng phân cấu tao.

D. đồng phân nhóm chức và đồng phân cấu tạo.

Câu 3: Số đồng phân dẫn xuất halogen bậc I có CTPT C4H9Cl là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 4: Hợp chất CH3CH2CH(Cl)CH3 là dẫn xuất halogen bậc:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo: ClCH2CH(CH3)CHClCH3

A. 1,3-điclo-2-metylbutan. B. 2,4-điclo-3-metylbutan.

C. 1,3-điclopentan. D. 2,4-điclo-2-metylbutan.

Câu 6: Dẫn xuất halogen không có đồng phân cis-trans là

A. CHCl=CHCl. B. CH2=CH-CH2F.

C. CH3CH=CBrCH3. D.CH3CH2CH=CHCHClCH3.

Câu 7: Cho các chất sau: C6H5CH2Cl; CH3CHClCH3; Br2CHCH3; CH2=CHCH2Cl. Tên gọi của các chất trên lần lượt là

A. benzyl clorua; isopropyl clorua; 1,1-đibrometan; anlyl clorua.

B. benzyl clorua; 2-clopropan; 1,2-đibrometan;1-cloprop-2-en.

C. phenyl clorua; isopropylclorua; 1,1-đibrometan; 1-cloprop-2-en.

D. benzyl clorua; n-propyl clorua; 1,1-đibrometan; 1-cloprop-2-en.

Câu 8: Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr C. C6H5Cl D. CH2=CHCl

Câu 9: Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. Cl – CH2 – COOH B. C6H5 – CH2 – Cl

C. CH3 – CH2 – Mg – Br D. CH3 – CO – Cl

Câu 10: Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon?

A. CH2 = CH – CH2Br B. ClBrCH – CF3

C. Cl2CH – CF2 – O –CH3 D. C6H6Cl6

Đáp án và hướng dẫn giải

1. A2. A3. A4. B5. A
6. B7. A8. D9. B10. C

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của dẫn xuất hiđrocacbon. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 402
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm