Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan

I. Phương pháp giải

- Nắm chắc kiến thức về đồng đẳng và đồng phân.

- Cách gọi tên của ankan:

Bước 1. Chọn mạch chính: là mạch dài nhất có nhiều nhóm thế nhất.

Bước 2. Đánh số vị trí cacbon trong mạch chính bắt đầu từ phía gần nhánh hơn.

Bước 3. Gọi tên: Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính

II. Ví dụ

Bài 1: Viết các đồng phân ankan của C4H10, C5H12. Gọi tên các đồng phân.

Trả lời

- Các đồng phân ankan của C4H10

CH3-CH2-CH2-CH3 n-butan; CH3-CH(CH3)-CH3 2-metylpropan

-Các đồng phân của C5H12

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 n – pentan; CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 2-metylbutan

CH3-C(CH3)2-CH3 2,2-đimetyl propan

Bài 2: Viết CTCT các chất có tên gọi sau:

a) 4-etyl-3,3-đimetylhexan

b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan

c) 1,2-điclo-3-metylbutan

d) 2,2,3-trimetylpentan.

Trả lời

a. CH3-CH2-C(CH3)2-CH(C2H5)-CH2-CH3

b. CH2Br-CHCl-CH(CH3)-CH2-CH3

c. CH2Cl-CHCl-CH(CH3)-CH3

d. CH3-CH(CH3)2-CH2-CH2-CH3

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan gồm có các công thức, tính chất hóa học, các đồng đẳng, đồng phân và cách gọi của ankan.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankan. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm