Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen

I. Phương pháp giải

- R – X + NaOH to→ R – OH + NaX

- CnH2n+1X + KOH to→ CnH2n + KX + H2O

Quy tắc Zaixep: Nguyên tử X tách ra cùng với nguyên tử H ở C bậc cao hơn bên cạnh.

- Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm - OH

II. Ví dụ

Bài 1: Đun nóng 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH, tách bỏ lớp hữu cơ, axit hóa phần còn lại bằng dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vào dd AgNO3 thấy tạo thành 21,525 gam kết tủa. Xác định CTPT của Y?

Trả lời

Gọi CTPT của ankyl clorua Y là CnH2n+1Cl

Phương trình phản ứng: CnH2n+1Cl + NaOH → CnH2n+1OH + NaCl

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

nAgCl = 21,525/143,5 = 0,15 mol => nankyl clorua = 0,15 mol

Mankyl clorua = 13,875/0,15 = 92,5 => n = 4.

Vậy CTPT của Y là: C4H9Cl

Bài 2: Cho 54,5 g một ankyl clorua X tác dụng với dung dịch KOH trong C2H5OH đun nóng nhẹ, thu được V lít khí Y và 7,45 g muối Z.

a. Xác định ankyl clorua

b. Tính thể tích khí thoát ra?

Trả lời

Phương trình phản ứng: CnH2n+1Cl + KOH to→ CnH2n + KCl + H2O

Số mol muối thu được: nKCl = 7,45/74,5 = 0,1 mol => nankyl clorua = 0,1 mol

Mankyl clorua = 5,45/0,1 = 54,5 => CT của X là C2H5Cl;

Số mol khí thu được: VC2H4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen gồm có các công thức, tính chất hóa học của dẫn xuất halogen.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Tính chất hóa học của dẫn xuất halogen. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 174
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm