Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Axit cacboxylic

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Axit cacboxylic được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Axit cacboxylic

Câu 1: Số đồng phân của axit C4H6O2 là:

A. 2 B. 3 C. 4 D.5

Câu 2: Trong các đồng phân axit cacboxylic không no, mạch hở có công thức phân tử là C4H6O2. Axit có đồng phân cis-trans là:

A. CH2=CH-CH2COOH. B. CH3CH=CHCOOH

C. CH2=C(CH3)COOH. D. Không chất nào có đồng phân cis-trans.

Câu 3: Chất CH3CH(CH3)CH2COOH có tên là gì?

A. Axit 2-metylpropanoic B. Axit 2-metylbutanoic

C .Axit 3-metylbutanoic D. Axit 3-metylbutan-1-oic

Câu 4: Tên gọi của axit CH2=C(CH3)COOH là:

A. Axit 2-metylpropenoic B. Axit 2-metyl-propanoic

C. Axit metacrylic D. A, C đều đúng.

Câu 5: Cho axit X có CTCT CH3CH(CH3)CH2CH2COOH.Tên của X là:

A. Axit 2-metylpentanoic B. Axit 2-metylbutanoic

C. Axit isohexanoic D. Axit 4-metylpentanoic.

Câu 6: Công thức nào dưới đây là của axit 2,4-đimetylpentanoic?

A.CH3CH(CH3)CH(CH3)CH2COOH B.CH3CH(CH3)CH2CH(CH3)COOH

C.CH3C(CH3)2CH2CH(CH3)COOH D.CH(CH3)2CH2CH2COOH.

Câu 7: Ba chất hữu cơ A, B, C có cùng nhóm định chức, có công thức phân tử tương ứng là CH2O2, C2H4O2, C3H4O2. Tên các chất A, B, C lần lượt là

A. axit fomic, axit axetic, axit metacrylic.

B. metyl fomat, metyl axetat, metyl acrylat.

C. axit fomic, axit acrylic, axit propionic.

D. axit fomic, axit axetic, axit acrylic.

Câu 8: Giấm ăn là dung dịch có nồng độ 2 – 5% của:

A. Axit fomic. B. Axit axetic. C. Axit propionic. D. Axit acrylic.

Câu 9: Sắp xếp các hợp chất: CH3COOH, C2H5OH và C6H5OH theo thứ tự tăng axit. Trường hợp nào sau đây đúng:

A. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH

B. C6H5OH < CH3COOH < C2H5OH

C. CH3COOH < C6H5OH < C2H5OH

D. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH

Câu 10: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là

A. T, Z, Y, X. B. Z, T, Y, X. C. T, X, Y, Z. D. Y, T, X, Z.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. C2. B3. C4. D5. D
6. B7. D8. B9. D10. A

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của Axit cacboxylic. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm