Nitơ

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Nitơ được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Cấu tạo phân tử

Nhóm VA có cấu hình electron ngoài cùng là: ns2np3.

Nên vừa thể hiện được tính oxh và tính khử.

- Cấu hình electron của N2: 1s22s22p3

- CTCT: N ≡ N

- CTPT: N2

Số OXH của N2: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

II. Tính chất vật lý

- Là chất khí không màu, không mùi, không vị, hơi nhẹ hơn không khí (d = 28/29), hóa lỏng ở -196oC.

- Nitơ ít tan trong nước, hoá lỏng và hoá rắn ở nhiệt độ rất thấp. Không duy trì sự cháy và sự hô hấp (không độc).

III. Tính chất hóa học

1- Tính oxi hoá: Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền, nên nitơ khá trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường.

a) Tác dụng với hidrô

Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và có xúc tác. Nitơ phản ứng với hidrô tạo amoniac.

N2 + 3H2 ⇌ 2NH3 ΔH = -92KJ

b) Tác dụng với kim loại

- Ở nhiệt độ thường nitơ chỉ tác dụng với liti tạo liti nitrua:

6Li + N2 → 2Li3N

- Ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng với nhiều kim loại:

3Mg + N2 → Mg3N2 (magie nitrua)

Các nitrua dễ bị thủy phân tạo NH3

• Nitơ thể hiện tính oxi hoá khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn.

2-Tính khử:

- Ở nhiệt độ cao (3000oC) Nitơ phản ứng với oxi tạo nitơ monoxit

N2 + O2 → 2NO (không màu) (3000oC)

- Ở điều kiện thường, nitơ monoxit tác dụng với oxi không khí tạo nitơ dioxit màu nâu đỏ

2NO + O2 → 2NO2

• Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn.

- Các oxit khác của nitơ: N2O, N2O3, N2O5 không điều chế được trực tiếp từ niơ và oxi

IV. Điều chế

a) Trong công nghiệp:

b) Trong phòng thí nghiệm:

Nhiệt phân muối nitrit

NH4NO2 to→ N2↑ + 2H2O

NH4Cl + NaNO2 to→ N2 ↑ + NaCl +2H2O (5000oC)

NH4NO3 to→ N2 ↑+ 2H2O (5000oC)

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Nitơ. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 434
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm