Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng thế

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng thế được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập phản ứng thế

Câu 1: Phản ứng Benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện:

A. có bột Fe xúc tác B. có ánh sánh khuyếch tán

C. có dung môi nước D. có dung môi CCl4

Câu 2: Dãy các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí o- và p- là:

A. CnH2n+1, -OH, -NH2, B.–OCH3, -NH2, -NO2

C.–CH3, -NH2, -COOH D.–NO2, -COOH, -SO3H

Câu 3: Dãy gồm các nhóm thế làm cho phản ứng thế vào vòng benzen dễ dàng hơn và ưu tiên vị trí m- là:

A.-CnH2n+1, -OH, -NH2 B.–OCH3, -NH2, -NO2

C.–CH3, -NH2, -COOH D. –NO2, -COOH, -SO3H

Câu 4: Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as) B. Benzen + H2 (Ni, to)

C. Benzen + Br2 (dd) D. Benzen + HNO3 /H2SO4(đ)

Câu 5: Cho benzen + Cl2 (as) ta thu được dẫn xuất clo A. Vậy A là:

A.C6H5Cl B.p-C6H4Cl2 C.C6H6 D.m-C6H4Cl2

Câu 6: Khi cho m-Xilen tác dụng với clo trong điều kiện bột Fe, đun nóng thì thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo?

A. 1 B.2 C.3 D.4

Câu 7: 1 mol nitrobenzen + 1 mol HNO3 đ B + H2O. B là:

A.m-đinitrobenzen B. o-đinitrobenzen C. p-đinitrobenzen D. B và C

Câu 8: Nitro hoá bezen thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ X và Y, trong đó Y nhiều hơn X một nhóm –NO2. Đốt cháy hoàn toàn 12,75 gam hỗn hợp X, Y thu được CO2, H2O và 1,232 lít N2 (đktc). Công thức phân tử và số mol X trong hỗn hợp là:

A. C6H5NO2 và 0,9. B. C6H5NO2 và 0,09.

C. C6H4(NO4)2 và 0,1. D. C6H5NO2và 0,19.

Câu 9: Cho 15,6 g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột sắt). Nếu hiệu suất của phản ứng là 80% thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu?

A. 18g B. 19g C. 20g D. 21g

Câu 10: Khi cho clo tác dụng với 78 gam benzen (bột sắt làm xúc tác) người ta thu được 78 gam clobenzen. Hiệu suất của phản ứng là:

A. 69,33% B. 71% C. 72,33% D. 79,33%

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. A3. D4. C5. C
6. C7. A8. B9. A10. A

Câu 8:

nN2 = 0,055 mol => nhh = 0,11/n ̅ => M = 116 => n ̅ = 1,1 = CTPT của X: C6H5NO2

Ta có: nX: nY = 9:1 => nX = 0,09 mol

Câu 9:

nC6H6 = 15,6 / 78 = 0,2 mol; mclobenzen = 0,2.0,8. 112,5 = 18 gam

Câu 10:

nbenzen = 1 mol; nclobenzen = 0,6933 mol => H = 69,33%

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Phản ứng thế. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 407
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm