Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Ứng dụng, điều chế và nhận biết Hidrocacbon thơm

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Ứng dụng, điều chế và nhận biết Hidrocacbon thơm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập ứng dụng, điều chế và nhận biết Hidrocacbon thơm

Câu 1: Cho phản ứng A trùng hợp→ 1,3,5-trimetylbenzen. A là

A. axetilen B.metyl axetilen

C.etyl axetilen D.đimetyl axetilen

Câu 2: Phản ứng nào sau đây không dùng để điều chế benzen:

A. tam hợp axetilen B. khử H2 của xiclohexan

C. khử H2, đóng vòng n-hexan D. tam hợp etilen.

Câu 3: Phản ứng benzen tác dụng với clo tạo C6H6Cl6 xảy ra trong điều kiện:

A. có bột Fe xúc tác B. có ánh sánh khuyếch tán

C. có dung môi nước D. có dung môi CCl4

Câu 4: Phản ứng nào không điều chế được Toluen?

A.C6H6 + CH3Cl B. khử H2, đóng vòng benzen

C.khử H2 metylxiclohexan D. tam hợp propin.

Câu 5: C2H2 → A → B → m-bromnitrobenzen. A và B lần lượt là

A. benzen; nitrobenzen B. benzen, brombenzen

C. nitrobenzen; benzen D. nitrobenzen; brombenzen.

Câu 6: Ứng dụng nào benzen không có:

A. Làm dung môi B. Tổng hợp monome

C. Làm nhiên liệu D. Dùng trực tiếp làm dược phẩm.

Câu 7: Thuốc nổ TNT được điều chế trực tiếp từ

A. benzen B. metyl benzen C. vinyl benzen D. p-xilen.

Câu 8: Chất nào có thể sử dụng điều chế trực tiếp benzen?

A. axetilen B. xiclohexan C. toluen D. Cả A và B

Câu 9: Để phân biệt các chất sau: Hex-1-in, Hex-1-en, benzen ta chỉ dung một thuốc thử nào sau đây:

A. dd Brom B. dd AgNO3 C.dd [Ag(NH3)2] D.dd HCl

Câu 10: Để phân biệt được các chất hex-1-in, toluen, benzen ta dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

A. dd AgNO3/NH3 B. dd Brom C. dd KMnO4 D. dd HCl

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. D3. B4. D5. A
6. D7. B8. D9. C10. C

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Ứng dụng, điều chế và nhận biết Hidrocacbon thơm. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 582
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm