Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ankan

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Ankan được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Đồng đẳng, danh pháp

1. Đồng đẳng ankan

Công thức tổng quát chung cho ankan là CnH2n+2 (n ≥ 1)

2. Danh pháp

Cách gọi tên các ankan mạch nhánh theo quy tắc sau :

+ Chọn mạch chính : là mạch dài nhất có nhiều nhóm thế nhất.

+ Đánh số vị trí cacbon trong mạch chính bắt đầu từ phía gần nhánh hơn.

+ Gọi tên: Vị trí mạch nhánh + tên nhánh + tên mạch chính (tên ankan tương ứng với số nguyên tử cacbon trong mạch chính).

II. Tính chất hoá học

Phản ứng đặc trưng là phản ứng thế; phản ứng tách hiđro và phản ứng cháy.

1. Phản ứng thế bởi halogen

Thế clo và brom: Xảy ra dưới tác dụng của askt hoặc nhiệt độ và tạo thành một hỗn hợp sản phẩm.

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

CH3 –CH2- CH- CH3 + Cl2 → CH3 –CH2- C(Cl)- CH3 + HCl (sản phẩm chính) CH3 CH3

Những ankan có phân tử lớn tham gia phản ứng thế êm dịu hơn và ưu tiên thế những nguyên tử H của nguyên tử C bậc cao cho sản phẩm chính.

2. Phản ứng tách:

a. phản ứng tách hiđro: ở 400 - 900oC, xúc tác Cr2O3 + Al2O3.

CH3 –CH2- CH3 → CH3-CH=CH2 + H2

b. Phản ứng phân cắt mạch cacbon:

C5H12 → C2H6 + C3H6

3. Phản ứng oxi hoá:

CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n+1) H2O. (1)

Nhận xét:

+ Đốt ankan thu nCO2 < nH2O

+ Nếu đốt hiđrocacbon thu được nCO2 < nH2O

=> Hiđrocacbon đem đốt là ankan(CnH2n+2).

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Ankan gồm có các công thức, tính chất hóa học, các đồng đẳng của Ankan.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Ankan. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.145
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm