Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Ankadien

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Ankadien được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Định nghĩa

Định nghĩa:

- Ankađien là hiđrocacbon mạch hở có 2 liên kết đôi C = C trong phân tử.

- CTTQ chung là: CnH2n–2 (n ≥ 3)

Ví dụ: CH2 = C = CH – CH3: Buta - 1,2 - đien

II. Tính chất hóa học

1. Phản ứng cộng

a) Với hiđrô CH2 = CH – CH = CH2 + 2H2 → CH3 – CH2 – CH2¬ - CH3

b) Với Brôm

+ Cộng 1, 2:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

+ Cộng 1,4:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

+ Cộng đồng thời vào 2 nối đôi:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

c) Với hiđrô halogenua:

+ Cộng 1,2:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

+ Cộng 1,4:

CH2=CH–CH=CH2 + HBr (dd) → CH3 –CH = CH-CH2Br

2. Phản ứng trùng hợp:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Polibutađien

Chuyên đề Hóa học lớp 11

3. Phản ứng oxi hoá

a) Oxi hoá hoàn toàn:

CnH2n–2 + (3n-1)/2O2 → nCO2 + ( n – 1) H2O

b) Oxi hoá không hoàn toàn:

Các ankađien cũng làm mất màu dung dịch KMnO4 như anken.

III. Điều chế

1. Điều chế butađien : từ butan hoặc butilen.

CH3 – CH2 – CH2–CH3 → CH2=CH–CH=CH2 + 2H2

2. Điều chế isopren:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Với chuyên đề Ankađien chúng ta có thể nắm rõ cấu tạo, các danh pháp, đồng đẳng đồng phân và cách điều chế, các phản ứng hóa học của Ankađien

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Ankadien. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm