Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Lý thuyết: Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic

I. Phương pháp giải

- Nắm rõ các phương pháp điều chế axit.

- Nhận biết axit dung quỳ tím; axit HCOOH, muối của axit HCOOH dùng AgNO3/NH3; axit không no nhận biết bằng dung dịch thuốc tím, dung dịch nước brom.

II. Ví dụ

Bài 1: Nhận biết các chất hữu cơ sau đây đựng trong các bình không nhãn: Axit axetic; Acrolein; Axetanđehit; Axit fomic; Axit acrilic và n-Propylaxetilen.

Trả lời

Axit acrilicAxit axeticAxetanđehitAxit fomicn-Propylaxetilen
AgNO3/NH3__↓Ag đen↓Ag đen↓ C3H7C≡CAg trắng
Na_↑H2
Dung dich BromMất màu_

Phương trình phản ứng:

CH3CHO + 2AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2Ag↓ + NH4NO3

HCOOH + 2AgNO3 + 2NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag↓ + NH4NO3

C3H7C≡CH + AgNO3 + NH3 → C3H7C≡CAg↓ + NH4NO3

HCOOH + Na → HCOONa + H2

CH2=CHCOOH + Br2 → CH2Br-CHBrCOOH

Bài 2: Từ iso-butan viết các phương trình phản ứng điều chế: Poliisobutilen; Thủy tinh hữu cơ (polimetylmetacrilat; plexiglas). Các chất vô cơ, xúc tác có sẵn.

Trả lời

CH3CH(CH3)CH3 cracking→ CH4 + C3H6

CH4 + Cl2 a/s 1:1→ CH3Cl + NaOH → CH3OH + NaCl

CH3CH(CH3)CH3 đề hidro hóa→ CH2=CH(CH3)CH3

nCH2=CH(CH3)CH3 to→ -(-CH2-CH(CH3)2-)-n

CH2=CH(CH3)CH3 + Cl2 500o→ CH2=CH(CH3)CH2Cl

CH2=CH(CH3)CH2Cl + NaOH → CH2=CH(CH3)CH2OH

CH2=CH(CH3)CH2OH + [O] to→ CH2=CH(CH3)COOH

CH2=CH(CH3)COOH + CH3OH → CH2=CH(CH3)COOCH3

CH2=CH(CH3)COOCH3 to→ -(CH2-CH(CH3)(COOCH3)-n

Trong phần chuyên đề trên đây chúng ta có thể hiểu biết thêm về Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic gồm các công thức hóa học, phương pháp điều chế và nhận biết các axit cacboxylic trong thực tế và phòng thí nghiệm.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Điều chế và nhận biết Axit cacboxylic. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm