Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol

Chuyên đề Hóa học lớp 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bài tập đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Rượu thơm là chất có công thức tổng quát C6H5(OH)z

B. Rượu thơm là chất trong phân tử có nhân benzen và có nhóm hidroxyl.

C. Rượu thơm là chất có nhóm hidroxyl gắn trên mạch nhánh của hidrocacbon thơm.

D. Rượu thơm là chất có nhân benzen, mùi thơm hạnh nhân.

Câu 2: Hợp chất X có CTPT là C7H8O. Số đồng phân của X có khả năng phản ứng với NaOH là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 3: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch Na là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

Câu 4: Cho phenol (X), p-crezol (CH3-C6H4-OH) (Y), rượu benzylic (Z). Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?

A. X và Y B. X và Z C. Y và Z D. X, Y và Z

Câu 5: Hợp chất hữu cơ X có công thức C6H6O2. Biết X tác dụng với KOH theo tỉ lệ 1:2. Vậy số đồng phân cấu tạo của X là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 6: Tên của hợp chất dưới đây là:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

A. 2-clo-4-metyl phenol B. 1-metyl-3-clo phen-4-ol

C. 4-metyl-2-clo phenol D. 1-clo-3-metyl phen-4-ol

Câu 7: Câu nào sau đây không đúng?

A. Phenol cũng có liên kết hidro liên phân tử

B. Phenol có liên kết hidro với nước

C. Nhiệt độ sôi của phenol thấp hơn nhiệt độ sôi của etylbezen

D. Phenol ít tan trong nước lạnh.

Câu 8: Cho sơ đồ phản ứng sau: CH4 → X → Y → Z → T → C6H5-OH.

(X, Y, Z là các chất hữu cơ khác nhau). Chỉ ra Z.

A. C6H5-Cl B. C6H5-NH2 C. C6H5-NO2 D. C6H5-ONa

Câu 9: Cho dãy chuyển hóa điều chế sau:

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Chất Z có thể là

A. benzyl clorua. B. m-metylphenol. C. o-metylphenol. D. o-clotoluen.

Câu 10: Cho các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hóa sau

Chuyên đề Hóa học lớp 11

Hiệu suất của quá trình trên là 80%, nếu lượng benzen ban đầu là 2,34 tấn, thì khối lượng phenol thu được là

A. 2,82 tấn. B. 3,525 tấn. C. 2,256 tấn. D. 2,28 tấn.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B2. B3. B4. A5. C
6. A7. C8. A9. C10. C

Câu 10:

nphenol = 2,34.80/78.100 = 0,024 tấn mol;

=> mphenol = 0,024.94 = 2,256 tấn mol

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 11: Bài tập trắc nghiệm: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa học 11

    Xem thêm