Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 1

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

VnDoc giới thiệu tới các bạn tài liệu Trắc nghiệm Tin học 10 bài thực hành 1 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

Tin học 10 thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Câu 1: 512 bit bằng:

A. 64 byte

B. 56 byte

C. 60 byte

D. 0 byte

Câu 2: Số 19 trong hệ thập phân được đổi ra hệ nhị phân là:

A. 10110

B. 10011

C. 10001

D. 10101

Câu 3: Mã hóa thông tin trong máy tính là:

A. Biểu diễn thông tin thành bộ mã ASCII

B. Biểu diễn thông tin thành những ký tự

C. Biểu diễn thông tin thành một dãy bit

D. Biểu diễn thông tin thành một dãy byte

Câu 4: 120 bit bằng:

A. 12 byte

B. 8 byte

C. 15 byte

D. 10 byte

Câu 5: Mã ASCII dùng ... để biểu diễn 1 ký tự:

A. 2 byte

B. 1 byte

C. 1 KB

D. 1 MB

Câu 6: Hệ đếm hexa dùng các kí hiệu:

A. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, C, D, E, F, G

C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, X, C, B, M, V, I, 15, 16

Câu 7: Bộ mã Unicode mã hóa được:

A. 215 ký tự

B. 216 ký tự

C. 217 ký tự

D. 218 ký tự

Câu 8: Có 1 dãy tám bóng đèn được đánh số từ 1 đến 8. Trong đó, các đèn 1, 2, 5, 6 sáng các bóng còn lại tắt. Ta quy ước 1 biểu diễn trạng thái sáng, ngược lại 0 biểu diễn trạng thái tắt. Vậy dãy tám bóng đèn trên được biểu diễn bằng dãy tám bit nào?

A. 01101001

B. 11001100

C. 01110101

D. 00111001

Câu 9: Số 65535 được biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động là:

A. 0.65535 x105

B. 0.65535 x104

C. 0.065535 x105

D. 0.065535 x104

Câu 10: Các bội của đơn vị thông tin theo thứ tự tăng dần là:

A. KB, GB, MB, TB

B. TB, GB, KB, MB

C. KB, MB, TB, GB

D. KB, MB, GB, TB

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A B C C B A B B A D
Đánh giá bài viết
1 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 10 Xem thêm