Trắc nghiệm Toán 4: Phép trừ phân số

Phép trừ phân số

Trắc nghiệm Phép trừ phân số tổng hợp 10 câu hỏi. Các câu hỏi từ cơ bản đến nâng cao theo từng mức độ. Toàn bộ bài luyện giải cho các em học sinh củng cố kỹ năng giải Toán 4 và bám sát chương trình học trên lớp. Mời các em cùng theo dõi bên dưới.

Ngoài ra, các em học sinh ôn tập lại các dạng bài tập SGK Toán lớp 4 và VBT Toán lớp 4 đầy đủ chi tiết sau đây:

 • Câu 1: Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số thì:
 • Câu 2: Hoa nói rằng “Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó”. Theo em, Hoa nói đúng hay sai?
 • Câu 3: Tính

  \frac{17}{18}\ -\ \frac{5}{6}

 • Câu 4: Giải bài toán sau:

  Hai hộp bánh cân nặng \frac{4}{5} kg, trong đó một hộp cân nặng \frac{3}{8} kg. Vậy hộp bánh còn lại cân nặng là bao nhiêu kg?

 • Câu 5: Rút gọn rồi tính:

  \frac{16}{20}\ -\ \frac{3}{18}\ =

 • Câu 6: Tính:

  \frac{19}{25}\ -\ \frac{7}{25}

 • Câu 7: Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ trống:

  \frac{5}{6}\ -\ \frac{1}{3}\ ....\ \frac{7}{2}\ -\ 3

 • Câu 8: Tính:

  8\ -\ \frac{3}{7}

 • Câu 9: Giải bài toán sau:

  Một ô tô giờ thứ nhất đi được \frac{4}{13} quãng đường. Giừ thứ hai đi được \frac{6}{13} quãng đường. Hỏi sau 2 giờô to đi được bao nhiêu quảng đường?

 • Câu 10: Giải bài toán:

  Một quầy lương thực buổi sáng bán được \frac{2}{7} tổng số gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng \frac{1}{5} tổng số gạo. Hỏi số gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần số gạo của quầy lương thực đó?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 1.474
Sắp xếp theo

  Toán lớp 4

  Xem thêm