Unit 7 lớp 7 Project

Lời giải Project SGK tiếng Anh lớp 7 mới Unit 7 Traffic dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 7 lớp 7 Traffic Project hướng dẫn giải các phần bài tập trang 15 SGK tiếng Anh 7 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

Unit 7 lớp 7 Project

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

1. In groups, think of some traffic signs to display around your school. Use the following prompts or your own ideas.

(Làm theo nhóm, hãy nghĩ về vài biển báo đường bộ để trưng bày quanh trường. Sử dụng những gợi ý hoặc những ý kiến riêng của em)

Gợi ý trả lời

- Should there be a speed limit in the playground? - Yes

(Nên có biển báo giới hạn tốc trong trong sân trường không? - Có)

- Should there be a “one-way” sign in the corridors? - No

(Nên có biển báo một chiều ở hành lang không? - Không.)

- Should there be a traffic light at the school gate? - No

(Nên có biển báo đèn giao thông ở cổng trường không? - Không.)

2. Make some of these traffic signs of your own out of paper, cardboard or other materials.

(Làm vài biển báo giao thông của riêng em bằng giấy, bìa carton hoặc vật liệu khác)

3. Show them to your group or class and say

(Trình bày chúng đến nhóm của bạn/ lớp của bạn và nói)

Gợi ý đáp án

What it is?

What it tells people to do/ not to do, warns people about, or gives information about.

This is “No right turn” sign. It tells people not to allow to turn right.

This is “School ahead” sign. It warns people about children crossing the road.

Hướng dẫn dịch

Cái gì đây?

Nó nói cho mọi người thực hiện/ không thực hiện, cảnh báo mọi người về, hoặc cung cấp thông tin về biển báo đó.

Đây là biển báo “Không rẽ phải”. Nó báo cho mọi người không được phép rẽ phải.

Đây là biển báo: “Trường học ở phía trước”. Nó cảnh báo mọi người về trẻ em đi qua đường.

4. Display your signs in the appropriate places in or around school.

(Trưng bày các biển báo ở những nơi thích hợp trong hoặc xung quanh trường.)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 7 Unit 7 Traffic Project. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 48
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm