100 câu trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án cực hay ôn thi THPT Quốc gia 2020 cơ bản phần 3

Luyện thi THPTQG môn Anh 2020 chuyên đề Ngữ Âm

Dạng bài tập phát âm tiếng Anh là một trong những dạng bài tập tiếng Anh không thể thiếu trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc Gia năm 2020. Để có thể đạt được điểm tối đa trong dạng bài Tìm từ có phần gạch chân có cách phát âm khác, các em học sinh cần phải ghi nhớ quy tắc phát âm hiệu quả.

Nối tiếp bộ 100 câu tiếng Anh về phát âm có đáp án, tài liệu bài tập Pronunciation phần 3 có đáp án gồm 30 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau bao gồm nhiều Từ vựng tiếng Anh xuất hiện trong chương trình học tiếng Anh THPT. Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu dưới đây.

Câu 1:

A. ancient

B. vertical

C. compose

D. eradicate

Câu 2:

A. approached

B. sacrificed

C. unwrapped

D. obliged

Câu 3:

A. formed

B. naked

C. recorded

D. trusted

Câu 4:

A. busy

B. answer

C. person

D. basic

Câu 5:

A. interviewed

B. performed

C. finished

D. delivered

Câu 6:

A. chemical

B. approach

C. achieve

D. challenge

Câu 7:

A. included

B. wanted

C. decided

D. noticed

Câu 8:

A. events

B. spirit

C. Asian

D. silver

Câu 9:

A. hoped

B. looked

C. laughed

D. naked

Câu 10:

A. exhausted

B. hour

C. high

D. honor

Câu 11:

A. exhaust

B. height

C. honest

D. heir

Câu 12:

A. malaria

B. eradicate

C. character

D. spectacular

Câu 13:

A. bared

B. supposed

C. sacrificed

D. maintained

Câu 14:

A. leader

B. defeat

C. measure

D. creature

Câu 15:

A. reserved

B. locked

C. forced

D. touched

Câu 16:

A. arrange

B. arise

C. area

D. arrive

Câu 17:

A. adventure

B. future

C. mature

D. figure

Câu 18:

A. young

B. plough

C. couple

D. cousin

Câu 19:

A. merchant

B. sergeant

C. commercial

D. term

Câu 20:

A. yawned

B. damaged

C. taxed

D. blamed

Câu 21:

A. filled

B. missed

C. looked

D. watched

Câu 22:

A. helps

B. laughs

C. likes

D. arrives

Câu 23:

A. crucial

B. partial

C. financial

D. material

Câu 24:

A. declared

B. finished

C. linked

D. developed

Câu 25:

A. heavy

B. head

C. weather

D. easy

Câu 26:

A. watched

B. forced

C. worked

D. solved

Câu 27:

A. contribute

B. opponent

C. gorilla

D. compliment

Câu 28:

A. hotel

B. post

C. local

D. prominent

Câu 29:

A. missed

B. talked

C. watched

D. cleaned

Câu 30:

A. superstar

B. harvest

C. particular

D. part

Đáp án

Câu 1: Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ʃ/

Câu 2: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 3: Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 4: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /z/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /s/

Câu 5: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 6: Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /tʃ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /k/

Câu 7: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 8: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /s/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /ʃ/

Câu 9: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ɪd/

Câu 10: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân là âm câm. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /h/

Câu 11: Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân là âm câm. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /h/

Câu 12: Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 13: Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /t/

Câu 14: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /iː/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /e/

Câu 15: Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 16: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ə/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /e/

Câu 17: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ə(r)/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /ʊə/

Câu 18: Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /aʊ/

Câu 19: Đáp án B

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɜː/. Đáp án B phần gạch chân phát âm là /ɑː/

Câu 20: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 21: Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 22: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /s/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /z/

Câu 23: Đáp án D

Giải thích: Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ə/

Câu 24: Đáp án A

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 25: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, A phần gạch chân phát âm là /e/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là / iː/

Câu 26: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, A phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 27: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ə/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ɒ/

Câu 28: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /əʊ/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /ɒ/

Câu 29: Đáp án D

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /d/

Câu 30: Đáp án C

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɑː/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /ə/

Trên đây là Đề ôn tập Ngữ âm tiếng Anh THPT Quốc Gia. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia năm 2020 các môn khác như: Thi thpt Quốc gia môn Tiếng Anh, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Văn ,.... có trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 811
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn tiếng Anh Xem thêm