Bài mẫu hùng biện Tiếng Anh về Gia đình

English Speaking Contest: The Family

Bài tham khảo cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh chủ đề Gia đình dưới đây nằm trong bộ đề Luyện nói Tiếng Anh cơ bản do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giới thiệu về gia đình bằng Tiếng Anh có dịch gồm hướng dẫn chi tiết và bài mẫu cụ thể giúp học sinh tham khảo trước khi tham gia cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm học 2018 - 2019 hiệu quả.

Hướng dẫn:

Greetings

- Có thể sử dụng các cụm từ: Good morning/ Good evening/ Good afternoon/ …..

Hoặc Hello/ Hi guys …..

- Lời nói đầu: I am very happy/ glad/ … to stay here/ take part in the English Speaking Contest ….

Introduce about yourself.

- 1- 2 câu giới thiệu về bản thân gồm: Tên, tuổi, học sinh tại trường.

Ví dụ: I am/ My name is Tran Thi My Le. I am 13 years old and I am from …… Secondary School.

Giới thiệu về chủ đề thuyết trình/ hùng biện

Ví dụ: Today, I am going to talk about the topic: The Family/ My Family ….. Let start!

Talking about the topic

- Miêu tả/ giới thiệu khái quát về gia đình

Bao gồm:

+ Tên

+ Tuổi

+ Nghề nghiệp

- Nêu vai trò, tính cách, sở thích của từng thành viên trong gia đình

Lưu ý:

+ Nói ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý

+ Sử dụng đúng, đa dạng các cấu trúc câu

+ Sử dụng nhiều tính từ, danh từ ghép trong miêu tả

Conclusion

- Kết thúc bài thuyết trình/ hùng biên bằng câu nói:

+ In conclusion/ In short/ … I have just spoken about my family.

- Cảm ơn

+ Thank you for listening.

Tham khảo 1 số bài mẫu dưới đây

Bài mấu số 1

Hello everyone, today I’m happy to introduce to (all of) you about my family.

My family includes my mother, father and my little sister and me.

Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s well-being.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Dịch:

Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn về gia đình tôi.

Gia đình tôi bao gồm mẹ, cha và em gái tôi và tôi.

Hãy bắt đầu với mẹ tôi, bà ấy giống như bất cứ một người mẹ khác. Luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm, nhưng khi bà ấy tức giận, bà rất nghiêm ngặt. Mẹ tôi là người thiên hướng nghệ thuật và luôn cố gắng làm những việc liên quan đến nghệ thuật. Bà ấy thích nấu ăn và rất sáng tạo trong việc đó. Bà ấy giống như điểm tựa của cả nhà của chúng tôi và luôn là động lực cho gia đình!

Cha tôi là nền tảng vững chắc của gia đình. Ông khá cứng nhắc nhưng cũng rất linh hoạt. Bố chịu trách nhiệm về tất cả các nguyên tắc trong nhà của chúng tôi. Có tình yêu với việc làm vườn, ông đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Bố tôi là người khá mát tay. Ông yêu thương tất cả mọi người và luôn có trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình mình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người tinh nghịch, và bé nhất trong gia đình chúng tôi là em gái của tôi. Là người nhỏ nhất trong gia đình, may mắn luôn ở bên cạnh nó. Nó được trời phú cho một nụ cười của một thiên thần, nó cũng được thừa hưởng thiên hướng nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và hàng thủ công luôn thu hút sự chú ý của nó nhiều thời gian nhất trong ngày. Yêu thích trang trí căn nhà của chúng tôi với một bộ mặt cau mày và nụ cười thường xuyên, nó thực sự là tiểu quỷ của gia đình tôi.

Bài mẫu số 2

Good morning everyone. My name is Tran Thi My Le. I am 13 years old. I am from Cau Giay secondary school. Today, I am very glad to be here and talk to all of you about the topic: My family. Let’s start.

My family consists of four people. It’s my parents, my sister and me. My dad named Nguyen Van Quang. My father is 50 years old, he is now working as a driver. My mother named Hoang Le Hang My mother is 43 years old my mother is now an English teacher at Hoang Van Thu primary school. My mother is very gentle and sometimes my father was very strict. My little sister name is Nguyen Hoang Kim Ngan and she is 4 years old, my sister’s kindergarten is Duy An. She is very disruptive and cruel. Every morning my mother picks up me to go to school. She gives me a lot of money to buy a bottle of water or some candies or biscuits, then she goes to her office. And my father also take my little sister to her school.

In the afternoon, my mother cooks dinner for my family. We have meal together and talk about what happens today. I love my family very much. Thanks for listening.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài mẫu hùng biện Tiếng Anh về Gia đình. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện viết Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
69 21.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm