Bài mẫu hùng biện Tiếng Anh về Gia đình

Bài tham khảo cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh chủ đề Gia đình dưới đây nằm trong bộ đề Luyện nói Tiếng Anh cơ bản do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu giới thiệu về gia đình bằng Tiếng Anh có dịch gồm hướng dẫn chi tiết và bài mẫu cụ thể giúp học sinh tham khảo trước khi tham gia cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh năm học 2021 - 2022 hiệu quả.

Hướng dẫn thi hùng biện tiếng Anh tiểu học chủ đề Gia đình

Greetings

- Có thể sử dụng các cụm từ: Good morning/ Good evening/ Good afternoon/ …..

Hoặc Hello/ Hi guys …..

- Lời nói đầu: I am very happy/ glad/ … to stay here/ take part in the English Speaking Contest ….

Introduce about yourself.

- 1- 2 câu giới thiệu về bản thân gồm: Tên, tuổi, học sinh tại trường.

Ví dụ: I am/ My name is Tran Thi My Le. I am 13 years old and I am from …… Secondary School.

Giới thiệu về chủ đề thuyết trình/ hùng biện

Ví dụ: Today, I am going to talk about the topic: The Family/ My Family ….. Let start!

Talking about the topic

- Miêu tả/ giới thiệu khái quát về gia đình

Bao gồm:

+ Tên

+ Tuổi

+ Nghề nghiệp

- Nêu vai trò, tính cách, sở thích của từng thành viên trong gia đình

Lưu ý:

+ Nói ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý

+ Sử dụng đúng, đa dạng các cấu trúc câu

+ Sử dụng nhiều tính từ, danh từ ghép trong miêu tả

Conclusion

- Kết thúc bài thuyết trình/ hùng biên bằng câu nói:

+ In conclusion/ In short/ … I have just spoken about my family.

- Cảm ơn

+ Thank you for listening.

Bài thuyết trình tiếng Anh về gia đình số 1

Hello everyone, today I’m happy to introduce to (all of) you about my family.

My family includes my mother, father and my little sister and me.

Let’s get started with my mother, she is like any other mom. Loving, caring, and concerned but when she is angry, she is very strict. She’s artistic and seeks to do things that relate to art. She loves to cook and is extremely innovative in that aspect. She is the anchor of our house and is definitely the driving force for our family!

My father is the cornerstone of our family. He is rigid yet flexible. He take responsibilities for all the disciplines in our house. Possessing the love for gardening, he invests a lot of his time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves all of us and holds himself responsible for our family’s well-being.

Last but not least, the mischievous, little one in our family is my little sister. Being the youngest of the family, luck is always on her side. She is blessed with a smile of an angel, she also has got the artistic touch of mom. Art and crafts gasps her attention for the longest time throughout the day. Loving filling our house with a frequent set of frowns and smiles, she is indeed the little demon of our house.

Dịch:

Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui được giới thiệu với các bạn về gia đình tôi.

Gia đình tôi bao gồm mẹ, cha và em gái tôi và tôi.

Hãy bắt đầu với mẹ tôi, bà ấy giống như bất cứ một người mẹ khác. Luôn yêu thương, chăm sóc và quan tâm, nhưng khi bà ấy tức giận, bà rất nghiêm ngặt. Mẹ tôi là người thiên hướng nghệ thuật và luôn cố gắng làm những việc liên quan đến nghệ thuật. Bà ấy thích nấu ăn và rất sáng tạo trong việc đó. Bà ấy giống như điểm tựa của cả nhà của chúng tôi và luôn là động lực cho gia đình!

Cha tôi là nền tảng vững chắc của gia đình. Ông khá cứng nhắc nhưng cũng rất linh hoạt. Bố chịu trách nhiệm về tất cả các nguyên tắc trong nhà của chúng tôi. Có tình yêu với việc làm vườn, ông đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Bố tôi là người khá mát tay. Ông yêu thương tất cả mọi người và luôn có trách nhiệm về hạnh phúc của gia đình mình.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, người tinh nghịch, và bé nhất trong gia đình chúng tôi là em gái của tôi. Là người nhỏ nhất trong gia đình, may mắn luôn ở bên cạnh nó. Nó được trời phú cho một nụ cười của một thiên thần, nó cũng được thừa hưởng thiên hướng nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và hàng thủ công luôn thu hút sự chú ý của nó nhiều thời gian nhất trong ngày. Yêu thích trang trí căn nhà của chúng tôi với một bộ mặt cau mày và nụ cười thường xuyên, nó thực sự là tiểu quỷ của gia đình tôi.

Bài hùng biện tiếng Anh về gia đình số 2

Good morning everyone. My name is Tran Thi My Le. I am 13 years old. I am from Cau Giay secondary school. Today, I am very glad to be here and talk to all of you about the topic: My family. Let’s start.

My family consists of four people. It’s my parents, my sister and me. My dad named Nguyen Van Quang. My father is 50 years old, he is now working as a driver. My mother named Hoang Le Hang My mother is 43 years old my mother is now an English teacher at Hoang Van Thu primary school. My mother is very gentle and sometimes my father was very strict. My little sister name is Nguyen Hoang Kim Ngan and she is 4 years old, my sister’s kindergarten is Duy An. She is very disruptive and cruel. Every morning my mother picks up me to go to school. She gives me a lot of money to buy a bottle of water or some candies or biscuits, then she goes to her office. And my father also take my little sister to her school.

In the afternoon, my mother cooks dinner for my family. We have meal together and talk about what happens today. I love my family very much. Thanks for listening.

Hướng dẫn dịch

Chào buổi sáng mọi người. My name is Tran Thi My Le. Tôi 13 tuổi. Tôi đến từ trường cấp 2 Cầu Giấy. Hôm nay, tôi rất vui khi có mặt ở đây và nói chuyện với tất cả các bạn về chủ đề: Gia đình tôi. Hãy bắt đầu.

Gia đình tôi gồm bốn người. Đó là bố mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Bố tôi tên là Nguyễn Văn Quang. Bố tôi năm nay 50 tuổi, ông làm nghề lái xe. Mẹ tôi tên là Hoàng Lệ Hằng Mẹ tôi năm nay 43 tuổi Mẹ tôi hiện là giáo viên tiếng Anh của trường tiểu học Hoàng Văn Thụ. Mẹ tôi rất hiền và đôi khi bố tôi rất nghiêm khắc. Em gái tôi tên là Nguyễn Hoàng Kim Ngân và cô ấy 4 tuổi, trường mẫu giáo của em gái tôi là Duy An. Cô ấy rất quậy phá và độc ác. Sáng nào mẹ cũng đón em đi học. Cô ấy cho tôi rất nhiều tiền để mua một chai nước hoặc một số kẹo hoặc bánh quy, sau đó cô ấy đi đến văn phòng của mình. Và bố tôi cũng đưa em gái tôi đến trường của cô ấy.

Vào buổi chiều, mẹ tôi nấu bữa tối cho gia đình tôi. Chúng tôi dùng bữa cùng nhau và nói về những gì xảy ra ngày hôm nay. Tôi rât yêu gia đinh của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe.

Bài thi hùng biện tiếng Anh về gia đình số 3

The family is the closest and most loved people. To my mind, the family plays the most important role in the life of every person. I belong to a middle class family. There are 5 members in my family. They are our parents, grandparents and me.

Our grandfather is the head of the family. He enjoys a commanding position. His decision is final in family matters. Nobody can dare to go against him. Everybody respects him. He is the guardian of the family. He is a cool and considerate man. He is just and fair. His decision is never influenced by any other. He is a retired teacher. He helps us in our study. Our grandmother makes us hear good stories.

My father is a police officer. He is a great disciplinarian. He is sincere and hardworking. He always goes to office in time.

My mother is a simple housewife. She is soft-natured and caring. She takes great care of us. She looks after our grandparents. She helps the poor and the needy.

Our family has been known for discipline and values. We give great importance to values and morals in life.

Since our early childhood we are taught to respect the elders and love the children. We learnt the lesson of punctuality and honesty from our grandfather. It is due to the good education of our grandparents that we could excel both in sports and education.

Since our childhood we have been put into the habit of rising early in the morning. This has a natural effect on our health and physical fitness.

Our family is like a heaven. There is peace, prosperity, love and care. The younger’s have regard and respect for the elders while the elders shower them with their love and affection.

The instructions of the elders are followed with great respect. If a member has some problem the whole family is beside him. I am proud of my family.

Bản dịch

Gia đình là những người gần gũi và yêu thương nhất. Theo tôi, gia đình đóng vai trò quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Tôi sống trong một gia đình trung lưu. Có 5 thành viên trong gia đình tôi: cha mẹ, ông bà và tôi.

Ông của chúng tôi là chủ gia đình. Ông là người đứng đầu trong gia đình. Quyết định của ông luôn là cuối cùng trong các vấn đề gia đình. Không ai dám chống lại ông. Mọi người tôn trọng ông và ông cũng chính là người bảo vệ gia đình. ông là một người lạnh lùng nhưng ân cần. Ông rất công bằng. Quyết định của ông không bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khác. Ông là một giáo viên đã nghỉ hưu. Ông giúp chúng tôi rất nhiều trong học tập. Bà của chúng tôi kể cho chúng tôi nghe rất nhiều những câu chuyện hay.

Bố tôi là cảnh sát. Ông là một người có kỷ luật tuyệt vời. Ông rất trung thực và chăm chỉ. Ông luôn đến văn phòng đúng giờ.

Mẹ tôi là một bà nội trợ đơn giản. Bà ấy rất dịu dàng và chu đáo. Mẹ quan tâm đến mọi người rất nhiều. Mẹ là người chăm sóc ông bà. Mẹ cũng giúp đỡ những người nghèo xung quanh.
Gia đình chúng tôi đã được biết đến với kỷ luật và giá trị. Chúng tôi rất coi trọng các giá trị và đạo đức trong cuộc sống.

Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã được dạy phải tôn trọng người lớn tuổi và yêu thương trẻ em. Chúng tôi đã học được bài học về sự đúng giờ và trung thực từ ông. Nhờ có sự giáo dục tốt của ông bà chúng tôi có khả năng cả về thể thao và giáo dục.

Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã có thói quen dậy sớm vào buổi sáng. Việc này có ảnh hưởng rất tốt đến sức khỏe và thể lực của mỗi người.

Tôi cảm thấy gia đình như một thiên đường. Có hòa bình, thịnh vượng, tình yêu và sự chăm sóc. Những người trẻ tuổi có sự quan tâm và tôn trọng người lớn tuổi trong khi những người lớn tuổi nuôi dưỡng họ bằng tình yêu thương vô bờ bến.

Tôi luôn tuân theo những gì người lớn chỉ bảo với sự kính trọng. Nếu bất kỳ một thành viên có vấn đề gì đó, cả gia đình sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ người đó. Tôi rất tự hào về gia đình mình.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài mẫu hùng biện Tiếng Anh về Gia đình. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện viết Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
97 27.896
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm