Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 2

9 448
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 2
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
Rút về đơn vị
Rút về đơn vị tức tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau.
Khi giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường tiến hành theo 2 bước:
Bước 1: Tìm giá trị của một phần trong các phần bằng nhau (thực hiện
phép chia).
Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).
B. BÀI TẬP
Bài 1. Mẹ mang ra chợ bán 25 quả cam 75 qu quýt. Buổi sáng mẹ đã bán
được một số cam quýt, còn lại 1/5 số cam 1/5 số quýt mẹ để chiều bán
nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đã bán được tất cả bao nhiêu quả cam quýt?
Bài 2. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp
3 lần số gạo bán được của ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được bao nhiêu
ki-lô-gam gạo?
Bài 3. Hùng cỏ 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, u vàng. Số bi đỏ
gấp 6 lần số bi xanh; số bi vàng ít hơn số bi đỏ. Hùng bao nhiêu viên bi mỗi
loại?
Bài 4. Túi thứ nhất đựng 18kg gạo gấp 3 lần số gạo túi thứ hai. Hỏi phải
chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo túi thứ nhất sang túi thứ hai đề số gạo hai
túi bằng nhau?
Bài 5. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau
còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính độ dài nhịp chính giữa.
Bài 6. Gia đình bạn Bình 3 người, bình quân mỗi người thu nhập được 4
triệu đồng một tháng. Nếu gia đình bạn Bình thêm 3 người nữa tồng thu
nhập không thay đổi thì bình quân mỗi người thu nhập được bao nhiêu triệu
đồng một tháng?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 7. Khối lớp 3 169 bạn được chia vào các lớp 3A, 3B, 3C, 3D, 3E sao
cho mỗi lớp nhiều hơn 32 bạn. Hỏi mỗi lớp bao nhiêu bạn, biết rằng lớp
3A ít bạn hơn mỗi lớp còn lại?
Bài 8. Lúc đầu nhà trường thuê 3 xe ô để chở vừa đủ .120 học sinh khối lớp
3 đi tham quan. Sau đó có thêm 80 học sinh khối lớp 4 đi ng. Hỏi phải thuê
tất cả bao nhiêu ô cùng loại để chờ học sinh khối lớp 3 khối lớp 4 đi tham
quan?
Bài 9. giáo 5 gói kẹo, mỗi gói 24 chiếc. chia đều cho các cháu
lớp mẫu giáo, mỗi cháu được 5 cái kẹo. Hỏi lớp đó bao nhiêu cháu?
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1. Số cam còn lại để chiều bán là:
25 × 1/5 = 5 (quả)
Buổi sáng mẹ đã bán được số cam là:
25 5 = 20 (quả)
Số quýt còn lại để chiều bán là:
75 × 1/5 = 15 (quả)
Buổi sáng mẹ đã bán được số quýt là:
75 15 = 60 (quả)
Tồng số cam và quýt bán buổi sáng là:
60 + 20 = 80 (quả).
Đáp số: 80 quả.
Bài 2.
Đáp số: 9432kg.
Bài 3. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi xanh, nên tổng của số bi xanh bi đỏ phải
một số chia hết cho 7. T 1 đến 20 ta thấy chỉ hai số chia hết cho 7 là: 7
14.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Nếu tồng số bi xanh bi đỏ 7 viên thì:
Số bi vàng là:
20 7= 13 (viên)
Vậy số bi vàng lớn hơn tổng số bi xanh cộng với bi đỏ nên lớn n số bi đỏ suy
ra trái với đề bài ra số bi vàng ít hơn số bi đỏ.
Nếu tổng số bi xanh bi đỏ 14 viên thì:
Số bi vàng là:
20 14 = 6 (viên)
Số bi xanh là: 14 : 7 = 2 (viên)
Đáp số:
Bi đỏ: 12 viên; bi xanh 2 viên; bi vàng 6 viên.
Bài 4. Số gạo túi th hai là:
18 : 3 = 6 (kg)
Tổng số gạo hai túi là:
18 + 6 = 24(kg)
Để hai túi bằng nhau, mỗi túi phải chứa:
24 : 2= 12 (kg)
Vậy tủi thứ nhất cần chuyển sang i thứ hai số gạo :
18 12 = 6 (kg).
Đáp số: 6kg gạo.
Bài 5.
Độ dài của 5 phần bằng nhau là:

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 2

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 2 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Các bài tập ôn tập cả năm phần 1 

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 2 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
9 448
Toán lớp 3 Nâng cao Xem thêm