Biển gộp làn R415 có ý nghĩa phân làn không?

Biển gộp làn R415 có ý nghĩa phân làn không? VnDoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài viết để nắm được đặc điểm về biển R415.

Biển R.415 - Biển gộp làn đường theo phương tiện thuộc nhóm biển hiệu lệnh (biển báo cho người tham gia giao thông các điều bắt buộc phải chấp hành). Tuy nhiên biển gộp làn R.415 có giá trị phân làn không? Trong bài viết này VnDoc sẽ giúp các bạn hiểu hơn về đặc điểm nhận diện biển R415 và có bị phạt lỗi sai làn biển R415 không?

1. Đặc điểm nhận diện biển R.415

Theo khoản 36.1 Điều 36 QCVN 41:2019/BGTVT (ban hành kèm theo Thông tư 54/2019/TT-BGTVT) biển hiệu lệnh có mã R và R.E, trong đó, có biển R.415: Biển gộp làn theo phương tiện.

Đối chiếu với quy định tại Phụ luc D Quy chuẩn này, biển R.415 có đặc điểm nhận diện như sau:

- Biển hình chữ nhật nền màu xanh, trên đó thể hiện hình vẽ các loại phương tiện cho phép sử dụng trên từng làn đường.

- Được đặt bên đường hoặc treo trên cột cần vươn, giá long môn.

- Chỉ áp dụng với những đoạn đường có 02 - 04 làn đường cơ giới cho mỗi hướng lưu thông.

2. Có bị phạt lỗi sai làn biển R.415 không?

Người tham gia giao thông phải chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ (khoản 1 Điều 11 Luật Giao thông đường bộ 23/2008/QH11). Trong đó, hệ thống báo hiệu đường bộ gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; tín hiệu đèn giao thông; biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu hoặc tường bảo vệ, rào chắn.

Biển hiểu lệnh là biển báo cho người tham gia giao thông biết các điều bắt buộc phải chấp hành mà biển gộp làn đường theo phương tiện - R.415 là biển hiệu lệnh.

Đối chiếu với quy định tại mục D.16 Phụ lục D QCVN 41:2019/BGTVT, biển R.415 được dùng để báo hiệu cho người tham gia giao thông biết số lượng làn đường và loại xe được phép lưu thông trên từng làn đường theo quy định.

Biển R.415 có hiệu lực từ vị trí đặt biển nếu đi qua các nút giao (trừ với các ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị; hoặc khu đất lân cận mà phương tiện chỉ có thể ra, vào khu đất bằng một lối đi chung) phải có biển nhắc lại đặt phía sau nút giao theo hướng đường đang có hiệu lực của biển.

Lưu ý

- Biển không áp dụng với các xe chuyển làn để ra vào cổng nhà hoặc ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị hoặc dừng, đỗ bên đường. Khi chuyển làn, lái xe phải căn cứ vào vạch sơn thực tế trên đường để chuyển làn cho phù hợp giữa các làn được phép lưu thông.

- Khi đến gần nơi đường bộ giao nhau, xe được phép chuyển làn để đi theo hành trình mong muốn. Việc chuyển làn phải thực hiện theo đúng các quy định.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, có thể thấy, biển R.415 chỉ ra các loại phương tiện được phép lưu thông trên từng làn đường. Tức là, biển gộp làn R.415 có ý nghĩa phân làn đường, các phương tiện phải đi đúng làn đường như trên biển.

Trường hợp đi không đúng làn đường mà không thuộc các trường hợp được phép sẽ bị phạt lỗi đi sai làn đường.

Đánh giá bài viết
1 3
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hành chính Xem thêm