Bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học lớp 6

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề kiểm tra 15 phút
Môn: Sinh học 6 (bài số 1)
Họ tên: ………………………
Lớp: 6
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Những nhóm cây nào sau đây toàn rễ cọc
A. Cây bưởi , cây xoài, cây mít B. Cây lúa, cây tre, y ngô
C. Cây bưởi, cây a, câu ớt D. Cây ngô, cây mít, cây xoài
Câu 2. Những nhóm cây nào sau đây toàn rễ chùm
A. Cây cam , cây xoài, cây mít B. Cây lúa, cây dừa, cây ngô
C. Cây chuối, y lúa, cây ớt D. Cây ngô, cây mít, cây ổi
Câu 3. Miền nào chức năng hút nước muối khoáng hòa tan?
A. Miền trưởng thành B. Miền sinh trưởng C. Miền hút D. Miền chóp rễ
Câu 4. Căn cứ vào hình dạng bên ngoài, người ta chia rễ làm mấy loại? Đó những loại
nào?
A. Ba loại rễ là: Rễ cọc, r chùm, rễ phụ. B. Hai loại rễ là: Rễ mầm, Rễ cọc.
C. Hai loại rễ là: Rễ cọc, rễ chùm. D. Hai loại rễ là: Rễ chính, rễ phụ.
Câu 5. Trong các miền của rễ, miền nào miền quan trọng nhất? sao?
A. Miềm trưởng thành các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền
B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ
C. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra
D. Miền hút các lông hút hấp thụ nước muối khoáng hòa tan cung cấp cho cây
Câu 6. Cấu tạo của miền hút là:
A. Gồm 2 phần: vỏ trụ giữa. B. mạch gỗ mạch y.
C. nhiều lông hút . D. ruột .
Câu 7. sao người ta thường nhổ mạ để cấy lúa?
A. khi gieo mạ thì ruộng lúa chưa cày bừa .
B. cây lúa phát triển thành từng nhóm
C. khi nhổ mạ đã kích thích rễ ra nhiều rễ con, hút được nhiều chất nuôi cây.
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Đỡ tốn thời gian, công sức
Câu 8. Những giai đoạn nào của cây cần nhiều nước muối khoáng?
A. Cây sắp đến thời thu hoạch
B. Cây đang trong thời sinh trưởng mạnh, chuẩn bị ra hoa kết quả.
C. Cây rụng D. Cả A B
Câu 9. Những loại cây trồng cần dùng nhiều muối đạm là:
A. Rau cải, ngô, khoai lang, rốt. B. Rau cải, cải bắp, su hào, rau muống.
C. Lúa, cải bắp, đậu ơng, rau muống. D. Lúa, khoai lang, rốt., rau muống.
Câu 10. Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?
A. Khi ra hoa, củ nhanh b hỏng
B. Khi ra hoa chất dinh dưỡng tập trung nuôi hoa, làm giảm chất lượng khối lượng củ.
C. Khi ra hoa cây ngừng sinh trưởng, khối ợng củ không tăng
D. Khi ra hoa chất dinh dưỡng trong rễ củ giảm, làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại
ĐÁP ÁN
HS chọn đúng mỗi câu được 1,0 điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A
B
C
C
D
A
C
B
B
D
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI KIỂM TRA
Môn: Sinh học lớp 6 (bài số 2)
Thời gian: 15 phút
Họ tên: ………………………
Lớp: 6A
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước câu trả lời đúng nhất
1. gồm có:
A. Phiến to B. Phiến gân
C. Cuống gân D. Phiến cuống , trên phiến nhiều gân
2. 3 kiểu gân
A. Hình mạng, hình song song hình tròn
B. Hình mạng, hình tròn hình cung
C. Hình cung, hình song song hình vuông
D. Hình mạng, song song hình cung
3. nào sau đây thuộc loại kép
A. ổi B. phượng C. mít D. chuối
4. trên các mấu thân xếp như thế nào để giúp chúng nhận được nhiều ánh sáng
A. So le B. Thẳng hang C. Song song D. Vuông gốc
5. y chế tạo tinh bột nh ra môi trường khí ?
A. Khí cácbonic B. Khí nitơ C. Khí oxi D. Khí độc
6. Trong các sau đây nhóm những nào gân song song.
A. tre, lúa, mía B. rau muống , cải
C. ởi, nhãn, cải D. lúa, mồng tơi, đỏ
7. Trong các sau đây, những nhóm nào thuộc loại đơn
A. dâm bụt, phượng B. mồng tơi, dâm bụt
C. hoa hồng, phượng D. mồng tơi, hoa hồng
8. Cấu tạo trong của phiến gồm những bộ phận o?
A. Biểu bì, khoang trống, các mạch B. Biểu bì, n gồm các mạch

Bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh lớp 6

Bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học lớp 6 bao gồm đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn Sinh đã học trên lớp, chuẩn bị cho bài thi và giữa học kì 1 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bộ đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Sinh học lớp 6 bao gồm 5 đề thi với các bài tập trong phạm vi giữa học kì 1 lớp 6 giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 6, các đề kiểm tra trong năm học đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
42 2.952
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 6

    Xem thêm