Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019 có đáp án

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
ĐỀ THI GIỮA 2 LỚP 5 MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ SỐ 1
Skills
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total
Marks
LISTENING
Part 1: Listen and tick (
) A, B or C. There is one example.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. What did Jimmy do yesterday evening?
A
B
C
Part 2: Listen to the story and circle A, B or C. There is one example.
1. The princess lived in a …………….
A. high tower B. beautiful castle C. big palace
1. The princess fell asleep for a hundred years because of …………….
A. a cruel spell
B. a strange disease
C. a prince’s kiss
2. The prince came to the tower because he wanted to …………….
A. see the beautiful princess
B. break the spell
C. marry the princess
3. Which statement is TRUE?
A. The tower was in a high mountain.
B. The princess cried when seeing the prince.
C. The prince and the princess got married.
4. The name of the story is “……………”.
A. Fearless Prince
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Sleeping Beauty
C. Fairy’s Spell
Part 3: Listen to each question and circle A, B or C for the best answer. There
is one example.
0. What’s the matter with Johnny?
A. He has a fever.
B. He doesn’t like camping.
C. He’s feeding his cat.
1.
A. I like both.
B. Yes, I do.
C. No, I don’t either.
2.
A. I’d like to be a teacher.
B. I’d like some orange juice.
C. I’d like to work in the city.
3.
A. Because you may fall off your bike.
B. Because you should drive a car.
C. Because you can cut yourself.
READING
Part 1: Read and match. There is one example.
4. Don’t play with the matches!
1.
Don’t swing too fast!
B. You may get a burn.
2.
Don’t play with the knife!
C. It may bit you.
3.
Don’t play with a strange dog!
D. You may get a cut.

Bài kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em học sinh Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm học 2018 - 2019 có đáp án sau đây, với rất nhiều dạng câu hỏi khác nhau, sẽ rất hữu ích cho thầy cô và các em làm tư liệu dạy và học, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới. Sau đây mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Mời các bạn tải trọn bộ đề thi và đáp án tại đây: Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2018 - 2019 có đáp án. Các em hãy vào tham khảo và rèn luyện nhiều lần để có kiến thức trọn vẹn, đồng đều các môn học nhé!

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
84 18.782
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm