Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược

Đề thi môn Quản trị chiến lược

Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, có đáp án đi kèm, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức bộ môn Quản trị chiến lược hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược

Câu 1. Việc hình thành và thực hiện chiến lược được cụ thể hóa qua ba giai đoạn, đó là những giai đoạn nào:

a. Giai đoạn xây dựng; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra chiến lược

b. Giai đoạn phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn thích nghi chiến lược

c. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiểm tra và thích nghi chiến lược

d. Giai đoạn xây dựng và phân tích chiến lược; giai đoạn triển khai chiến lược; giai đoạn kiếm tra chiến lược

Câu 2. Môi trường vĩ mô gồm mấy yếu tố chủ yếu:

a. 2                      b. 3                    c. 4                        d. 5

Câu 3. Khi phân tích môi trường nội bộ của doanh nghiệp cần phân tích mấy yếu

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

Câu 4. Thứ tự xem xét các nguồn thông tin là:

A Nội bộ thứ yếu, bên ngoài thứ yếu,bên trong chính yếu, bên ngoài chính yếu.

B Nội bộ thứ yếu, bên trong chính yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu

C Bên trong chính yếu, bên trong thứ yếu, bên ngoài thứ yếu, bên ngoài chính yếu

D Tất cả đều sai.

Câu 5: Các đối tượng chính ảnh hưởng đến mục tiêu:

a) Ban giám đốc, nhân viên, khách hàng, xã hội.

b) Chủ nhân, nhân viên, khách hàng, xã hội.

c) Môi trường bên trong, môi trường bên ngoài.

d) Tất cả đều sai.

Đáp án: B

Câu 6: Nếu công ty đang ở trong tình trạng thị phần mạnh- tăng trưởng tiêu cực thì cần áp dụng chiến thuật nào dưới đây:

A Sử dụng một lực lượng tấn công mạnh có tính lưu động cao

B. Sử dụng những sản phẩm chất lượng để bán cho các phân đoạn nhỏ của thị trường

C. Phòng thủ cố định và rút lui

D. Rút lui thật lẹ ra khỏi thị trường

Đáp án: C

Câu 7: Tiến trình lựa chọn chiến lược tổng quát của doanh nghiệp gồm mấy bước:

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

Đáp án: C

Câu 8: Ở cấp doanh nghiệp cấp cơ sở, các chiến lược tăng trưởng tập trung nhằm vào các yếu tố:

a) Sản phẩm

b) Thị trường

c) Sản phẩm và thị trường

d) A, B, C đúng

Đáp án: D

Câu 9: Trong cơ cấu tổ chức cho chiến lược, cơ cấu nào xuất phát từ sự phụ thuộc vào các luồng quyền lực và thông tin theo chiêu dọc và chiều ngang.

a) Cơ cấu chức năng.

b) Cơ cấu bộ phận

c) Cơ cấu theo địa vị kinh doanh chiến lược

d) Cơ cấu ma trận

Đáp án: d

Câu 10: Để đảm bảo việc kiểm tra có hiệu quả thì nhà quản trị cấp cao phải tiến hành kiểm tra theo qui trình:

a) Đề ra các tiêu chuẩn kiểm tra, xác định nội dung kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch và thông qua biện pháp chấn chỉnh.

b) Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả kiểm tra, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nội dung sai lệch, thông qua biện pháp chấn chỉnh

c)**Xác định nội dung, đề ra tiêu chuẩn, định lượng kết quả đạt được, xác định nguyên nhân sai lệch, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, và thông qua biện pháp chấn chỉnh.

d) Đề ra các tiêu chuẩn, xác định nội dung, định lượng kết quả, so sánh kết quả với tiêu chuẩn đề ra, xác định nguyên nhân sai lệch và đề ra biện pháp chấn chỉnh

Đáp án C

CÂU 11: Chỉ số hiệu suất sử dụng vốn của doanh nghiệp là chỉ số thể hiện:

A. **Sử dụng 1 đồng vốn để tạo ra 1 đồng doanh thu

B. Sử dụng 1 đồng doanh thu để tạo ra 1 đồng vốn

C. Cả 2 câu trên đều đúng

D. Cả 2 câu trên đều sai

CÂU 12: Vai trò nào sau đây là vai trò của quản trị chiến lược:

A. Quan tâm một cách rộng lớn đến các tổ chức và cá nhân hữu quan

B. Quản trị chiến lược gắn với sự phát triển ngắn hạn trong bối cảnh dài hạn.

C. Cả 2 câu trên đều sai.

D. **Cả 2 câu trên đều đúng.

CÂU 13: Quá trình nào hợp lí nhất trong việc thực hiện quản trị chiến lược:

A. Tổ chức => Điều khiển => Hoạch định => Kiểm tra

B. Điều khiển => Tổ chức => Kiểm tra => Hoạch định

C. **Hoạch đinh => Tổ chức => Điều khiển => Kiểm tra

D. Tổ chức => Hoạch định => Điều khiển => Kiểm tra

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu Câu hỏi trắc nghiệm quản trị chiến lược. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm một số tài liệu thuộc các chuyên ngành khác trong Cao đẳng - Đại học cũng như Cao học để phục vụ quá trình nghiên cứu hiệu quả hơn.

Đánh giá bài viết
1 232
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm