Công thức tính thể tích hình cầu, diện tích mặt cầu

Cách tính diện tích mặt cầu và thể tích mặt cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu là một trong những công thức hình học khá phổ biến trong bộ môn toán học. Cùng với các ví dụ trực quan cho các bạn nắm được cách tính diện tích mặt cầu và thể tích mặt cầu áp dụng vào các bài toán và ứng dụng thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

Công thức và cách tính diện tích hình cầu, mặt cầu

- Công Thức Tính Diện Tích Hình Cầu:

S = 4 x π x r2 = π x d2

Trong đó:

- r: bán kính hình cầu, mặt cầu

- d: đường kính mặt cầu, hình cầu

Ví Dụ Cách Tính Diện Tích Mặt Cầu:

Cho một hình cầu có bán kính nối từ tâm O dài 5cm. Hỏi diện tích của mặt cầu này là bao nhiêu.

Áp dụng công thức tính diện tích mặt cầu, hình cầu ở trên ta có bán kính r = 5cm. Suy ra diện tích mặt cầu này sẽ bằng:

S = 4 x π x r2 = 4 x π x 52 = 314 cm2

Đáp án sau khi tính diện tích mặt cầu là 314 cm2

Công thức và cách tính thể tích hình cầu, mặt cầu

- Công Thức Tính Thể Tích Hình Cầu, Mặt Cầu

V = 4/3 x π x r3

Trong đó:

- r: bán kính hình cầu, mặt cầu

Ví dụ cách tính thể tích hình cầu, mặt cầu:

Áp dụng theo bài toán trên nhưng thay đổi giá trị bán kính nối từ tâm O ra mặt cầu bằng 7cm. Hỏi thể tích hình cầu này bằng bao nhiêu?

Ta có r = 7cm. Khi áp dụng giá trị bán kính vào công thức tính thể tích hình cầu, ta có.

V = 4/3 x π x r3 = 4/3 x π x 73 = 1436 cm3 hoặc 14,36 m3

Công thức và cách tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, mặt cầu được sử dụng khá nhiều trong các bài toán hình học phổ biến, bao gồm chỉ hình cầu hoặc hình cầu nối với hình vuông hoặc hình chữ nhật. Trong đó, công thức tính diện tích, thể tích hình cầu, mặt cầu có mối tương quan khá dễ nhận thấy với công thức tính thể tích hình lập phương, hình trụ hoặc hình hộp chữ nhật.

Đánh giá bài viết
14 1.829
Sắp xếp theo
    Hỏi đáp môn Toán Xem thêm