Đề thi học kì 1 Toán 7 có đáp án phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm học 2019 - 2020

UBND HUYN THANH TRÌ
PHÒNG GIÁO DC ĐÀO TO
ĐỀ KIM TRA HỌC KÌ I NĂM HC 2019-
2020
MÔN: TOÁN 7
Thi gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 11 tháng 12 năm 2019
I. TRẮC NGHIỆM:(2 điểm)Chọn chữ cái trước đáp án đúng
Câu 1:Kết quả củaphéptính
93
11
:
39
là: A.
3
1
3



B.
3
1
3



C.
1
3
D.
1
3
C âu 2:Nếu
thì x bằng:
A. 169
B.
13
C. 13
D.
169
Câu 3: Từ tỉ lệ thức
( , , , 0)
ac
a b c d
bd
=
ta có thể suy ra
A.
ad
cb
=
B.
ab
dc
=
C.
bd
ac
=
D.
ad
bc
=
Câu 4: Điểm thuộc đồ thị hàm số y = -5x là:
A. (1; 3)
B. (1; -5)
C. (
1
5
; 1)
D. (0; 5)
Câu 5: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b trong các góc tạo thành có một cặp góc so
le trong bằng nhau thì:
A. a // b B. a cắt b C. a
b D. a trùng với b
Câu 6: Cho ∆ABC có
0
40=A
;
0
80=C
. Góc ngoài ca tam giác ti đnh B có s đo là:
A.140°
B.100°
C.60°
D.120°
Câu 7: Cho ∆ABC và ∆MNP, biết
. Cần thêm điều kin gì để ∆ABC = ∆PNM:
A.
MC =
B.AB = MP
C.AC= MN
D.BA = NP
Câu 8: Đường trung trực của đoạn thẳng MN là đường thẳng
A.Vuông góc với MN C. Song song với MN
B. Vuông góc với MN tại trung điểm của MN D. Cắt MN tại trung điểm của MN
II. TỰ LUẬN:(8,0điểm)
Bài 1:(1,0điểm) Thựchiệnphéptính:
a)
4 3 4 3
.15 .2
13 41 13 41
b)
( )
3
1 11
25. 0,4 1 : 2
28


Bài 2: (1,0 điểm) a) Tìm x biết :
31
:2
44
x+=
b) Tìm x, y biết:
3x = 2y và x 2y = 8
Bài 3:(2,0điểm) Học sinh ba lớp 7 cần phải chăm sóc 24 cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B
28 học sinh, lớp 7C 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải chăm sóc bao nhiêu cây xanh biết số cây
xanh tỉ lệ thuận với số học sinh
Bài 4:(3,5điểm) Cho tam giác ABC ba góc đều nhọn, AB < AC. Lấy E trung điểm của BC.
Trên tia AE lấy điểm D sao cho E là trung điểm của AD.
a) Chứng minh rằng: ∆ABE = ∆DCE. b) Chứng minh: AC // BD.
c) Vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên tia AH lấy điểm K sao cho H trung điểm
của AK. Chứng minh rằng BD = AC = CK.
d) Chứng minh DK vuông góc với AH.
Bài 5:(0,5điểm) Cho
2 2 2
1a b c a b c+ + = + + =
==
x y z
a b c
với
( )
0; 0; 0 abc
Chứng minh rằng:
( )
2
2 2 2
x y z x y z+ + = + +
HƯỚNG DẪN
CHẤMĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TOÁN 7
I.TRẮC NGHIỆM: Mỗicâuđúng 0,25điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đápán
A
C
C
B
A
D
D
B
II. PHẦN TỰ LUẬN: (8,0điểm)
Phần
Nội dung
Điểm
Bài 1
(1.0 đ)
a) 4
0,5
b)
( )
3
13
25. 0,4 1 : 2 1
28


=
2 3 11
5. : 8.
5 2 8
−−
=
11 1
5. .
10 11
−−
=
1
2
0,5
Bài 2
(1.0 đ)
a)
1
5
x =
0,5
và
xy
3x 2 x2y 8y
23
= ==
Ápdụngdãytỉsốbằngnhau ta được:
x y x 2y 8
2
2 3 2 2.3 4
x 4;y 6
= = = =
−−
= =
0.25
0.25
Bài 3
(2.0 đ)
Gọisốcâyxanhcủabalớp 7A, 7B, 7C phảichămsóclầnlượtlà: x ; y ; z
(cây ; x,y,z
*
N
)
Theo đềbài, sốcâyxanhtỉlệthuậnvớisốhọcsinhnên:
32 28 36
x y z
==
và x + y + z = 24
Ápdụngtínhchấtdãytỉsốbằngnhautìm x = 8; y = 7 ; z = 9
0,25
0,75
0,75
0,25
Hết
Vậysốcâyxanhbalớp 7A, 7B, 7C phảichămsóclầnlượtlà: 8 cây, 7
cây, 9 cây
Bài 4
(3,5điểm)
Vẽhìnhđếncâu a
a)Chứng mính ∆ABE = ∆DCE
0,25
0,75
b) Chứng mính ∆AEC = ∆DEB
Chứng minh AC//BD
0, 5
0,5
c) Chứng minh ∆ACH = ∆KCH =>AC=CK
suyra BD=AC=CK
0,5
0,5
d) Lấy N trungđiểm KD
C/m EK=ED
C/m ∆ENK= ∆END suyragóc EKN bằnggóc EDN
c/m góc EKA bằnggóc EAK
Cộnggóctrong tam giác AKD suyragóc AKD bằng 90
0
Suyrađpcm.
0,25
0,25
Bài 5
(0,5điểm)
x : y : z = a : b : c
x y z
a b c
= =
Ápdụngtínhchấtdãytỉsốbằngnhau ta có:
1
x y z x y z x y z
x y z
a b c a b c
+ + + +
= = = = = + +
++
Ta có:
( )
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2
2 2 2
2 2 2 2 2 2
1
x y z x y z x y z
x y z x y z
a b c a b c
+ + + +
+ + = = = = = = + +
++
0,25
0,25
N
I
K
D
E
A
B
C
H

Đề kiểm tra Toán 7 học kì 1 năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì, Hà Nội năm học 2019 - 2020 với đầy đủ đáp án cho các em tham khảo. Mời các em học sinh luyện tập để làm quen với các dạng đề khác nhau cũng như chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 Toán 7 có đáp án phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm học 2019 - 2020 nằm trong Bộ đề thi học kì 1 lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 được VnDoc sưu tầm và tuyển chọn từ các trường THCS trên cả nước, nhằm mang tới nguồn tài liệu phong phú và hữu ích cho các thầy cô giáo tham khảo ra đề, cũng như cho các em học sinh ôn tập, chuẩn bị kĩ lưỡng cho các bài thi học kì 1 sắp tới. Chúc các em học tốt.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì năm học 2019 - 2020. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7 ... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
20 5.263
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm