Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Lương Định Của, Nha Trang năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GDĐT NHA TRANG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CA
KIM TRA HC KÌ II
NĂM HỌC 2020 2021
MÔN : TOÁN 7
MA TRẬN ĐỀ KIM TRA HC KÌ II NĂM HỌC 2020- 2021
MÔN: TOÁN 7
Mức độ
Ch đề
Thông
hiu
Vn dng
Vn dng
cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
I. Ch đề 1:
Thng kê
(9 tiết)
Xác đnh
du hiu,
mt ca du
hiu.
Lp bng
tn s.
Tính trung
bình cng.
S câu: 4
S điểm: 2
T l: 20%
2
0,5
1
0,5
1
1,0
II. Ch đề 2:
Biu thức đại s
(13 tiết)
Xác định
bc ca
đơn thức,
đa thức.
Tính
giá tr
biu
thc
đại s
Thu gn
đơn
thức, đa
thc.
Thu gn,
sp xếp
đa thức
theo lũy
thừa tăng
hoc
gim ca
biến.
Tìm
nghim
đa thức.
Tính tng
hai đa
thc. Tìm
nghim
đa thức
S câu: 9
S điểm: 3,75
T l: 37,5%
2
0,5
1
1,0
2
0,5
1
0,5
1
0,25
2
1,0
III. Ch đề 3:
Tam giác
Tính s
đo góc.
Chng
minh hai
tam giác
Dùng
định lý
Pytago
Bài
toán
thc
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
(13 tiết)
bng
nhau
để tính
độ dài
ca mt
cnh.
tế.
S câu: 4
S điểm: 2,25
T l: 22,5 %
1
0,25
1
1
1
0,25
1
0,5
IV.Ch đề 4:
Quan h gia các
yếu t trong tam
giác Các đường
đồng quy trong
tam giác
(14 tiết)
Nhân biết
đường
trung
tuyến ca
tam giác.
So sánh
các cnh
hoc các
góc
trong
tam
giác.
So sánh
các cnh
trong tam
giác.
Chng
minh
ba
điểm
thng
hàng.
S câu: 4
S điểm: 2,0
T l: 20 %
1
0,25
2
0,5
1
1
1
0,5
T. s câu: 22
T. s đim:10
T l : 100%
S câu: 5
S đim: 3
T l: 30%
S câu: 7
S đim: 1
T l: 30%
S câu: 2
S đim: 1
T l: 10%
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GDĐT NHA TRANG
TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CA
ĐỀ KIM TRA CUI K II NĂM HC 2020 - 2021
MÔN TOÁN - LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút (không k giao đề)
A. TRC NGHIM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Thi gian làm bài 25 phút
( Hc sinh chọn câu đúng rồi ghi vào giy làm bài)
Câu 1. Thu gọn đa thc
3 2 3 2
75x x x +1B y yx
có kết qu là:
A/
2
2x +1B 
B/
2
9x +1B 
C/
32
2x 2 1xBy
D/
2
2-x1B 
Câu 2. Thu gọn đơn thc
2
23
1
x . 3xy
3
, kết qu là:
A/
37
3x y
B/
58
1
xy
3
C/
57
1
xy
3
D/
46
3x y
Câu 3. Bc của đơn thc
24
2xy x
là:
A/
3
B/ 7 C/ 6 D/ 7
Câu 4. Bc của đa thc
6 6 3 6
78Q(x) x x 2xx
:
A/ 2 B/ 3 C/ 4 D/ 5
Câu 5. Nghim của đa thức
2
4x
là:
A/2 B/ 4 C/ 2 hoc -2 D/ Vô nghim
(Bài toán dành cho câu 5 và câu 6.)
Theo dõi s kg táo trong mi thùng ca mt ca hàng hoa qu được ghi lại như sau:
Câu 6: Du hiu là:
A/ 20 thùng táo
B/ S kg táo trong mi thùng ca mt ca hàng hoa qu
C/ S s kg táo trong 20 thùng ca mt ca hàng hoa qu
D/ S thùng táo ca mt ca hàng hoa qu,
Câu 7 : Mt ca du hiu là :
A/ 60 B/ 50 C/ 30 D/ 40
Câu 8. Cho
ABC
cân
0
ˆ
60B
. Kết qu so sánh ba cnh ca tam giác là:
A/ AB=AC=BC B/ AC<BC<AC C/ AB<BC<AC D/BC<AC<AB
Câu 9. Mt tam giác cân có góc đáy 50
0
. Khi đó góc đỉnh s có s đo:
20
30
30
50
70
30
40
60
30
30
30
40
70
60
40
50
50
30
20
40
Đề đề xut

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm 2021

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Lương Định Của, Nha Trang năm học 2020 - 2021 do VnDoc sưu tầm và đăng tải, bao gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 5 câu hỏi tự luận, hệ thống kiến thức được học trong học kì 2 Toán 7, cho các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 Toán 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Lương Định Của, Nha Trang năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt Toán 7 hơn.

Đánh giá bài viết
1 269
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • tiến vũ nguyên
    tiến vũ nguyên

    ko dống lắm nhỉ


    Thích Phản hồi 21:27 11/11
    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm