Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5 - Tiết 2

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5 - Tiết 2 hướng dẫn chi tiết các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 5 lớp 3 giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị tốt cho các kỳ thi.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5 Câu 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

6 × 5 =…

30 : 6 =…

30 : 5 =…

b)

6 × 3 =…

18 : 6 =…

18 : 3 =…

c)

6 × 4 =…

24 : 6 =…

24 : 4 =…

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại giá trị bảng nhân 6 vừa học và tìm kết quả của phép tính nhân.

- Từ đó tính được giá trị của hai phép tính chia liên quan.

Giải chi tiết:

a) 6 × 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

b) 6 × 3 = 18

18 : 6 = 3

18 : 3 = 6

c) 6 × 4 = 24

24 : 6 = 4

24 : 4 = 6

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5 Câu 2

Tô màu vào 1/6 số chiếc diều

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5

Phương pháp giải:

- Đếm số chiếc diều có trong hình.

- Lấy số đó chia cho 6 rồi tô màu.

Giải chi tiết:

Trong hình có 12 chiếc diều.

1/6 số diều đó là: 12 : 6 = 2 (chiếc)

Vậy cần tô màu 2 chiếc diều.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5 Câu 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1/2 của 6 dầu l là ….. l;

1/4 của 28kg là ….. kg;

1/3 của 30 phút là ….. phút;

1/6 của 24m là ….. m.

Phương pháp giải:

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần.

Giải chi tiết:

1/2 của 6l dầu là 3 lít vì 6 : 2 = 3 (l)

1/4 của 28 kg là 7 kg vì 28 : 4 = 7 (kg)

1/3 của 30 phút là 10 phút vì 30 : 3 =10 (phút)

1/6 của 24 m là 4m vì 24 : 6 = 4 (m)

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5 Câu 4

Giải các bài toán:

a) Có 30 kg gạo nếp chia đều cho 6 gia đình. Hỏi mỗi gia đình được chia mấy ki-lô-gam gạo nếp?

b) Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm 30 sản phẩm. Tổ sản xuất đã làm xong 1/6 kế hoạch. Hỏi tổ sản xuất đã làm xong mấy sản phẩm.

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số gạo nếp mỗi gia đình được chia ta lấy khối lượng gạo đang có chia cho 6.

b) Muốn tìm số sản phẩm đã làm xong ta lấy số sản phẩm theo kế hoạch chia đều cho 6.

Giải chi tiết:

a) Mỗi gia đình được chia số ki-lô-gam là:

30 : 6 = 5 (kg)

b) Tổ sản xuất xong số sản phẩm là:

30 : 6 = 5 (sản phẩm)

Đáp số: a) 5 kg;

b) 5 sản phẩm.

Vui học

Cô giáo phát cho ba tổ, mỗi tổ bốn tấm bìa lần lượt ghi các số 7, 6, 15, 9. Cô giáo đề nghị các tổ tìm tổng các số ghi trên các tấm bìa đó. Ba tổ tính ra ba kết quả khác nhau. Em hãy suy nghĩ, tìm kết quả của ba tổ và giải thích lí do.

Phương pháp giải:

- Tìm tổng của bốn số trong trường hợp các tấm bìa bị giữ nguyên hoặc ×oay ngược.

Giải chi tiết:

Ba tổ tính ra ba kết quả khác nhau vì các bạn cầm ngược tấm bìa, số 6 thành số 9 hoặc ngược lại.

Kết quả của ba tổ có thể là:

7 + 6 + 15 + 9 = 37

7 + 6 + 15 + 6 = 34

7 + 9 + 15 + 9 = 40

Qua các bài tập trên, các em sẽ tự nhận ra kiến thức để tìm cách giải quyết bài toán và rút ra kiến thức cơ bản nhất, nhằm thúc đẩy tinh thần học tập giúp các em thêm yêu thích môn học hơn.

Ngoài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 5 - Tiết 2, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 3Tiếng Việt 3.

Đánh giá bài viết
5 2.233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Cùng em học Toán lớp 3 Xem thêm