Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1 hướng dẫn chi tiết các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 3 lớp 3 bao gồm câu 1, 2, 3 ,4 giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, luyện tập các bài tập. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1 Câu 1

Câu 1. a) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1

b) Tính chu vi hình tam giác MNP:

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1

Phương pháp:

a) Độ dài đường gấp khúc MNPQ được tính bằng tổng của các đoạn thẳng MN, NP, PQ.

b) Chu vi của hình tam giác MNP bằng tổng của ba cạnh MN, NP và PM.

Cách giải:

a) Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

30 + 17 + 25 = 72 (cm)

b) Chu vi của hình tam giác MNP là:

25 + 17 + 30 = 72 (cm)

Đáp số: a) 72 cm;

b) 72 cm.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1 Câu 2

Câu 2. a) Đo độ dài các đoạn thẳng và viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1

b) Tính và viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Chu vi hình tam giác ABC: ….. mm

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: ….. cm

Phương pháp:

a) Dùng thước thẳng có chia vạch mm, đo các cạnh của hình tam giác và chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật.

b) Dùng số liệu vừa đo được, tính giá trị chu vi của các hình rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Cách giải:

a) Tam giác ABC có: AC = 20 mm; BC = 40 mm; AB = 50 mm.

Hình chữ nhật MNPQ có: MQ = 4 cm; PQ = 3 cm.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1

b) Chu vi hình tam giác ABC là: 110 mm (20 + 40 + 50 = 110 mm)

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: 14 cm (4 + 3 + 4 + 3 =14 cm)

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1 Câu 3

Câu 3. Giải bài toán: Sách giáo khoa Toán 3 có 184 trang, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1 có 160 trang. Hỏi sách giáo khoa Toán 3 nhiều hơn giáo khoa Tiếng Việt tập 1 bao nhiêu trang?

Phương pháp:

Muốn tìm lời giải thì em lấy số trang của sách giáo khoa Toán 3 trừ đi số trang của sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1.

Cách giải:

Sách giáo khoa Toán nhiều hơn sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1 số trang là:

184 – 160 = 24 (trang)

Đáp số: 24 trang.

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1 Câu 4

Câu 4. Giải bài toán: Bạn Hoa cân nặng 32 kg, bạn Lan cân nặng 28 kg. Hỏi bạn Lan nhẹ hơn bạn Hoa bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp:

Để tìm bạn Lan nhẹ hơn bạn Hoa bao nhiêu ki-lô-gam thì ta lấy cân nặng của bạn Hoa trừ đi cân nặng của bạn Lan.

Cách giải:

Bạn Lan nhẹ hơn bạn Hoa số ki-lô-gam là:

32 – 28 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg.

Ngoài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 3 - Tiết 1, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 3 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
7 3.172
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Cùng em học Toán lớp 3 Xem thêm