Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 16 - Đề 1

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 16 - Đề 1 hướng dẫn các em học sinh giải toàn bộ các bài tập tuần 16 lớp 5 về dạng Toán số thập phân, toán phần trăm, tỉ số phần trăm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1 (trang 54 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Viết tiếp vào chỗ chấm:

25% của 800 là: ………………………………………

4,7% của 300l là: ………………………………………

15% của 180m2 là : …………………………………

0,8% của 410kg là : ……………………………………

Hướng dẫn giải:

25% của 800 là: 800 : 100 x 25 = 200

4,7% của 300l là: 300 : 100 x 4,7 = 14,1l

15% của 180m2 là: 180 : 100 x 15 = 27m2

0,8% của 410kg là: 410 : 100 x 0,8 = 3,28 kg.

Bài 2 (trang 54 Cùng em học Toán 5 Tập 1)

Lớp 5B có 35 học sinh, trong đố số học sinh phải đeo kính chiếm đến 20%. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh phải đeo kính ?

Hướng dẫn giải:

Số học sinh phải đeo kính của lớp 5B là:

35 : 100 x 20 = 7 (học sinh)

Đáp số : 7 học sinh

Bài 3 (trang 54 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Tính nhẩm tỉ số phần trăm của mỗi cuộn dây điện sau rồi viết vào ô trống:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 16 - Đề 1

Hướng dẫn giải:

Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 16 - Đề 1

Giải thích: Cách nhẩm:

+ Để tính 10% của số a ta chỉ cần lấy a chia cho 10.

+ Để tính 25% của số a ta chỉ cần lấy a chia cho 4

+ Để tính 50% của số a ta chỉ cần lấy a chia cho 2.

Bài 4 (trang 55 Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1)

Viết tiếp vào chỗ chấm:

15% của một số là 30. Số đó là ………………………………

40% giá tiền của một chiếc áo là 65 000 đồng. Giá tiền chiếc áo đó là ……………

25% diện tích một căn phòng là 4,5m2. Diện tích căn phòng đó là ……………….

60% chiều dài đoạn dây là 6m. Đoạn dây đó dài …………………………

Hướng dẫn giải:

15% của một số là 30. Số đó là: 30 : 15 x 100 = 200

40% giá tiền của một chiếc áo là 65 000 đồng. Giá tiền chiếc áo đó là:

65 000 : 40 x 100 = 162 500 (đồng)

25% diện tích một căn phòng là 4,5m2. Diện tích căn phòng đó là:

4,5 : 25 x 100 = 18 (m2)

60% chiều dại đoạn dây là 6m. Đoạn dây đó dài : 6 : 60 x 100 = 10 (m).

Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 16 - Đề 1 bao gồm 4 câu hỏi và có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5. Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 5 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
8 1.703
Sắp xếp theo
    Cùng em học Toán lớp 5 Xem thêm