Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 19

Giải vở bài tập môn Tự nhiên xã hội 3 bài 19: Các thế hệ trong một gia đình là tài liệu học tập lớp 3 hay và bổ ích, hướng dẫn giải bài tập môn Tự nhiên xã hội lớp 3 trong vở bài tập một cách đầy đủ và chi tiết. Hi vọng với những lời giải hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, quý thầy cô và các em sẽ có những tiết học hiệu quả nhất.

Bài 19: Các thế hệ trong một gia đình

Câu 1 (trang 27 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Quan sát hình vẽ sau:

a) Điền số vào chỗ … cho phù hợp với hình vẽ.

 • Gia đình A có …………. thế hệ.
 • Gia đình B có …………. thế hệ.
 • Gia đình C có …………. thế hệ.

b) Hoàn thành bảng sau:

Gia đình

Thành viên gia đình

Thế hệ thứ 1

Thế hệ thứ 2

Thế hệ thứ 3

Trả lời:

a)

 • Gia đình A có 3 thế hệ
 • Gia đình B có 2 thế hệ
 • Gia đình C có 1 thế hệ

b)

Gia đình

Thành viên gia đình

Thế hệ thứ 1

Thế hệ thứ 2

Thế hệ thứ 3

A

Ông bà

Bố mẹ

Con

B

Bố mẹ

Con

C

Vợ chồng

Câu 2 (trang 28 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

a) Đánh dấu x vào (. . .) trước từ chỉ thành viên có trong gia đình bạn.

(. . .) Ông

(. . .) Bà

(. . .) Bố

(. . .) Mẹ

(. . .) Anh

(. . .) Chị

(. . .) Em

(. . .) Bản thân

b) Điền số hoặc từ vào chỗ … cho phù hợp với gia đình bạn.

 • Gia đình tôi có …. thế hệ.
 • ………… là người nhiều tuổi nhất.
 • ………… là người ít tuổi nhất.

Trả lời:

(. . .) Ông

( X ) Bà

(. . .) Bố

( X ) Mẹ

(. . .) Anh

( X ) Chị

(. . .) Em

( X ) Bản thân

b) Điền số hoặc từ vào chỗ … cho phù hợp với gia đình bạn.

 • Gia đình tôi có 3 thế hệ
 • Bà là người nhiều tuổi nhất.
 • Tôi là người ít tuổi nhất

Câu 3 (trang 28 Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3):

Đánh dấu x vào (. . .) trước câu trả lời đúng.

a) Gia đình một thế hệ là gia đình có:

(. . .) Vợ và chồng cùng chung sống.

(. . .) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

(. . .) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

b) Gia đình hai thế hệ là gia đình có:

(. . .) Vợ và chồng cùng chung sống.

(. . .) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

(. . .) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

c) Gia đình ba thế hệ là gia đình có:

(. . .) Vợ và chồng cùng chung sống.

(. . .) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

(. . .) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Trả lời:

a) Gia đình một thế hệ là gia đình có:

( X ) Vợ và chồng cùng chung sống.

(. . .) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

(. . .) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

b) Gia đình hai thế hệ là gia đình có:

(. . .) Vợ và chồng cùng chung sống.

( X ) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

(. . .) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

c) Gia đình ba thế hệ là gia đình có:

(. . .) Vợ và chồng cùng chung sống.

(. . .) Bố, mẹ và các con cùng chung sống.

( X ) Ông, bà, bố, mẹ và các con cùng chung sống.

Đánh giá bài viết
5 4.905
Sắp xếp theo

Giải bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

Xem thêm