Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 136: Đơn vị đo diện tích. Xăng ti mét vuông

Giải vở bài tập Toán 3 bài 136: Đơn vị đo diện tích. Xăng ti mét vuông trang 61 Vở bài tập Toán 3 tập 2 có đáp án chi tiết và đầy đủ giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập đo diện tích xăng ti mét vuông, cách đọc viết đơn vị đo diện tích. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 61 câu 1

Viết vào ô trống cho thích hợp:

Đọc

Viết

Sáu xăng-ti-mét vuông

12cm2

Ba trăm linh năm xăng-ti-mét vuông

2004cm2

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức : cm2 được đọc là "xăng-ti-mét vuông".

Lời giải chi tiết:

Đọc

Viết

Sáu xăng-ti-mét vuông

6cm2

Mười hai xăng-ti-mét vuông

12cm2

Ba trăm linh năm xăng-ti-mét vuông

305cm2

Hai nghìn không trăm linh bốn xăng-ti-mét vuông

2004cm2

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 61 câu 2

a. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải vở bài tập Toán lớp 3

Diện tích hình A bằng …... cm2

Diện tích hình B bằng ………

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Diện tích hình A bé hơn diện tích hình B

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B

Diện tích hình A bằng diện tích hình B

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông đơn vị của hình A và hình B.

- So sánh rồi điền Đ hoặc S thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a. Diện tích hình A bằng 6 cm2

Diện tích hình B bằng 6 cm2

Diện tích hình A bé hơn diện tích hình B: S

Diện tích hình A lớn hơn diện tích hình B: S

Diện tích hình A bằng diện tích hình B: Đ

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 61 câu 3

Tính nhẩm:

a. 15cm2 + 20cm2 =

60cm2 – 40cm2 =

20cm2 + 10cm2 + 15cm2 =

b. 12cm2 x 2 =

40cm2 : 4 =

50cm2 – 40cm2 + 10cm2 =

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm kí hiệu của đơn vị xăng-ti-mét vuông vào sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a. 15cm2 + 20cm2 = 35 cm2

60cm2 – 40cm2 = 20 cm2

20cm2 + 10cm2 + 15cm2 = 45 cm2

b. 12cm2 x 2 = 24 cm2

40cm2 : 4 = 10 cm2

50cm2 – 40cm2 + 10cm2 =20 cm2

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 61 câu 4

Số ?

Một tờ giấy gồm các ô “xăng-ti-mét vuông” như hình bên.

Giải vở bài tập Toán lớp 3

Tờ giấy gồm … ô vuông 1cm2.

Diện tích tờ giấy là … cm2

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông đơn vị có trong tờ giấy.

- Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Tờ giấy gồm ô vuông 1cm2.

Diện tích tờ giấy là 15cm2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 3 bài 137: Diện tích hình chữ nhật

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 61. Ngoài các bài tập môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
16 13.355
Sắp xếp theo

    Vở Bài Tập Toán 3

    Xem thêm