Giáo án Công nghệ 12 bài 6: Thực hành - Tranzito

Giáo án Công nghệ 12 bài 6

Giáo án Công nghệ 12 bài 6: Thực hành - Tranzito được chúng tôi tuyển chọn của các giáo viên đang giảng dạy ở các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo để soạn giáo án điện tử lớp 12 hiệu quả. Thư viện VnDoc.com hi vọng giáo án công nghệ 12 này sẽ góp phần giúp quý thầy cô có được một bài soạn hay.

Bài 6 - THỰC HÀNH: TRAN ZI TO

I- MỤC TIÊU

1- Kiến thức:

 • Nhận dạng được các loại Tranzito P-N-P, N-P-N cao tần, âm tần, công suất nhỏ, công suất lớn.

2- Kĩ năng:

 • Đo được điện trở ngược, thuận giữa các chân của tranzito.
 • Phân biệt loại PNP, NPN. Tốt, xấu và xác định được các điện cực của tranzito.

3- Thái độ:

 • Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn.

II- CHUẨN BỊ

1- Chuẩn bị nội dung:

 • Nghiên cứu bài 4; 6 sgk.
 • Làm thử bài thực hành.

2- Chuẩn bị đồ dùng:

 • Đồng hồ vạn năng: 1 cái 1 nhóm.
 • Tranzito các loại: NPN, PNP.
 • HS nghiên cứu cách đo, kiểm tra tranzito và chuẩn bị báo cáo kết quả thực hành theo mẫu sgk.

III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1- Ổn định lớp:

Lớp

Sĩ số

Vắng

Có phép

Không phép

12A1

42

12A2

45

12A6

45

2- Kiểm tra bài cũ: Nêu cấu tạo, công dụng, phân loại của Tranzito?

3- Nội dung thực hành:

HĐ1- Hướng dẫn ban đầu

a- GV giới thiệu mục tiêu của bài học:

 • Nhận dạng được các loại tranzito PNP, NPN.
 • Đo được điện trở thuận, ngược của tranzito.

b- Nôi dung và qui trình thực hành:

Bước 1: Quan sát, nhận biết và phân loại các tranzito NPN, PNP.

Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo.

Bước 3: Xác định loại và chất lượng tranzito.

c- Phân chia dụng cụ và vật liệu: Như đã chuẩn bị

HĐ2: Thực hành

Hoạt đông của HS

Hoạt động của GV

1- Quan sát, nhận biết và phân loại tranzito PNP, NPN:

- Quan sát hình dạng, cấu tạo bên ngoài.

- Quan sát các điện cực.

2- Chuẩn bị đồng hồ đo:

- Đo điện trở thang x100.

- Chập que đo chỉnh về vị trí 0.

3- Xác định loại, chất lượng của Tranzito:

- Đo điện trở để xác định loại.

- Xác định chất lượng theo hình 6.1; 6.2.

- Ghi trị số điện trở.

- Rút ra kết luận.

- Điền các thông số và kết luận vào mẫu báo cáo.

* GV: Quan sát, hướng dẫn hs trong quá trình thực hành.

* GV: Hướng dẫn hs sử dụng đồng hồ vạn năng kế và làm mẫu.

* GV: Hướng dẫn, quan sát hs trong quá trình thực hành.

* GV: Chỉ can thiệp khi hs gặp khó khăn, thắc mắc.

Hướng dẫn hs ghi kết quả vào mẫu báo cáo thực hành.

Đánh giá bài viết
3 1.634
Sắp xếp theo

  Giáo án Công nghệ lớp 12

  Xem thêm