Giáo án Công nghệ 12 bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto - Triac

Giáo án Công nghệ 12 bài 5

Giáo án Công nghệ 12 bài 5: Thực hành: Điôt - Tirixto - Triac được chúng tôi tuyển chọn của các giáo viên đang giảng dạy ở các trường có tiếng trong cả nước sẽ giúp thầy cô giáo có thêm tư liệu tham khảo để soạn giáo án điện tử lớp 12 hiệu quả. Thư viện VnDoc.com hi vọng giáo án công nghệ 12 này sẽ góp phần giúp quý thầy cô có được một bài soạn hay.

Bài 5 - THỰC HÀNH

ĐIỐT - TIRIXTO - TRIAC

I. MỤC TIÊU

1- Kiến thức:

 • Nhận dạng được các loại linh kiện: Điốt, Tirixto, Triac.
 • Biết cách đo điện trở thuận, điện trở ngược của các linh kiện để xác định cực A, K và xác định tốt xấu.

2- Kĩ năng:

 • Đo được điện trở thuận, điện trở ngược của các linh kiện bằng đồng hồ vạn năng.

3- Thái độ:

 • Có ý thức tuân thủ các qui trình và qui định về an toàn.

II. CHUẨN BỊ

1- Chuẩn bị nội dung:

 • Nghiên cứu bài 4,5 sgk.
 • Làm thử bài thực hành,điền các số liệu vào mẫu báo cáo.

2- Chuẩn bị đồ dùng:

Dụng cụ vật liệu cho một nhóm hs.

 • Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc.
 • Điốt các loại: Tốt và xấu.
 • Tirixto, Triac.
 • HS nghiên cứu cách kiểm tra điốt, Tirixto, Triac ở các hình 5-1; 5-2; 5-3 sgk và chuẩn bị mẫu báo cáo thức hành trang 22 sgk.

III. TIẾN TRÌNH THỰC HÀNH

1- Ổn định lớp:

Lớp

Sĩ số

Vắng

Có phép

Không phép

12A1

42

12A2

45

12A6

45

2- Kiểm tra 15 phút:

So sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc của Tirixto và Triac?

3- Nội dung bài thực hành:

* HĐ1- Hướng dẫn ban đầu.

a- GV giới thiệu mục tiêu của tiết học:

Trong thời gian 45p mỗi nhóm hs phải biết nhận dạng, biết cách đo điện trở thuận, điện trở ngược của các linh kiện: Điốt, Tirixto, Triac.

b- GV giới thiệu nội dung và qui trình thực hành:

 • Bước 1: Quan sát nhận biết các loại linh kiện.
 • Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo.
 • Bước 3: Đo điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện.

c- GV chia dụng cụ, vật liệu cho từng nhóm HS: Theo chuẩn bị như trên

* HĐ2: Thực hành.

Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

1- Quan sát nhận biết các loại linh kiện:

- Quan sát hình dạng,cấu tạo bên ngoài của các linh kiện để chọn ra các loại điốt, triac, tirixto.

- Dùng đồng hồ đo để phân biệt giữa Tirixto và Triac.

2- Chuẩn bị đồng hồ đo:

- Qua sát GV hướng dẫn cách sử dụng đồng hồ vạn năng và làm mẫu.

- Thực hành các thao tác về cách sử dụng đồng hồ vạn năng.

3- Đo điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện:

- Điốt: Theo sơ đồ hình 5.1 sgk và ghi kết quả vào bảng 01.

- Tirixto:

+ UGK= 0: Sơ đồ 5.2 (a).

+ UGK> 0: Sơ đồ 5.2 (b).

+ Ghi kết quả vào bảng 02 và cho nhận xét về chất lượng.

- Triac:

+ UG = 0 (để hở) Sơ đồ 5.3 (a).

+ UG ≠ 0 (G nối với A2) 5.3 (b).

+ Ghi kết quả vào bảng 03.

+ Nhận xét về chất lượng.

* GV: Quan sát, hướng dẫn hs trong quá trình thực hành.

* GV: Hướng dẫn hs sử dụng đồng hồ đo (vạn năng) và làm mẫu.

* GV: Quan sát, hướng dẫn hs trong quá trình thực hành và gải quyết những thắc mắc khi hs gặp khó khăn hoặc yêu cầu.

* GV: Hướng dẫn hs ghi số liệu vào mẫu báo cáo.

Đánh giá bài viết
1 4.354
Sắp xếp theo

  Giáo án Công nghệ lớp 12

  Xem thêm