Giáo án Công nghệ 9 bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Tiết 3)

Giáo án Công nghệ 9 bài 10

Giáo án Công nghệ 9 bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Tiết 3) là tài liệu giáo án điện tử lớp 9 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 9 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Bài 10: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T3)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm cách tiến hành vận hành thử một mạch điện.

2. Kĩ năng: Kiểm tra, dự đoán.

3. Thái độ: Làm việc hợp tác trong nhóm.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Các trường hợp có thể xảy ra khi vận hành thử.

2. HS: Sản phẩm.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút).

9A1: ………………………………………………………

9A2: ………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

- Y/c HS vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai bóng đèn?

3. Đặt vấn đề: GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Tiến hành thực hành: (35 phút)

- Theo dõi

- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm

- Vận hành thử va sửa chữa những sự cố xảy ra.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch

- Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm

- Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện

Hoạt động 2: Tổng kết và dặn dò: (4 phút)

- Nhận xét thái độ của hs trong quá trình thực hành.

- Đánh giá bài thực hành (sản phẩm)

- Thu dọn dụng cụ

- Chuẩn bị tiếp cho tiết sau

5. Ghi bảng:

1. Qui trình thực hành:

Vạch dấu → Khoan lỗ → Lắp TBĐ vào BĐ → Đi dây cho đèn → Kiểm tra

2. Nội dung thực hành:

Công đoạn

Nội dung

Dụng cụ

Yêu cầu kĩ thuật

1. Vạch dấu

- Vạch dấu vị trí các thiết bị điện

- Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn

- Thước

- Mũi vạch

- Bút

- Hợp lý

- Chính xác

2. Khoan lỗ

- Lỗ bắt vít (2)

- Lỗi luồng dây (5)

- Khoan

- Mũi khoan

- Chính xác

- Lỗ thẳng

3. Lắp thiết bị vào bảng điện

- Xác định vị trí của thiết bị

- Nối dây cho thiết bị điện

- Cố định các thiết bị lên bảng điện

- Kềm

- Tuavít

- Vít

- Đúng vị trí

- Chính xác

- Chắc chắn

4. Đi dây cho đèn

- Lắp dây từ bảng điện vào đèn

- Nối dây cho đuôi đèn

- Tuavít

- Băng dính

- Theo sơ đồ

- Đúng kĩ thuật

5. Kiểm tra

- Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ

- Nối nguồn

- Vận hành thử

- Kềm

- Bút thử điện

- Đúng theo sơ đồ

- Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra

3. Thực hành:

4. Thu bài thực hành:

IV: Rút kinh nghiệm:

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 1.133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Công nghệ lớp 9 Xem thêm