Giáo án Công nghệ 9 bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Tiết 1)

Giáo án Công nghệ 9 bài 10

Giáo án Công nghệ 9 bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Tiết 1) là tài liệu giáo án điện tử lớp 9 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 9 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Bài 10: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu nguyên lý làm việc, vẽ sơ đồ lắp ráp của sơ đồ mạch điện.

2 . Kĩ năng: Xây dựng sơ đồ nguyên lý, và sơ đồ lắp ráp của cạch điện.

3. Thái độ: Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp.

2. HS: Báo cáo thực hành.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút)

9A1………………………………………………………….

9A2………………………………………………………….

9A3………………………………………………………….

2. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài mới.

3. Đặt vấn đề: GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Xây dựng sơ đồ lắp ráp: (34 phút)

- Tìm hiểu sơ đồ lắp ráp:

+ Hai bóng đèn, một cầu chì và một công tắc ba cực.

+ Nêu mối liên hệ điện.

- Tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo phân tích sơ đồ nguyên lý.

- Trình bày sơ đồ của mình trước lớp.

- Cho HS tìm hiểu sơ đồ nguyên lý:

+ Các phần tử của sơ đồ nguyên lý.

+ Mối liên hệ giữa các phần tử trong mạch điện

+ Nguyên lý làm việc của mạch điện

- Hướng dẫn HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp dựa vào sơ đồ nguyên lý?

- Theo dõi và chỉnh sửa những sai sót.

- Cho HS trình bày sơ đồ/

Hoạt động 2: Lập bảng dự trù thiết bị: (5 phút)

- Lập bảng dự trù vật liệu:

Công tắc 3 cực 1 cái

Cầu chì:1 cái

Đuôi đèn:2 cái

Bóng đèn sợi đốt: 2cái

Dây dẫn: 1m

Bảng điện: 15x20x1.5cm

Tuavít: 1 cái

Kềm: 1 cái

Vít, băng dính

- Cho HS tiến hành lập bảng dự trù thiết bị?

Hoạt động 3: Củng cố, hướng dẫn về nhà: (5 phút)

- HS hoàn thành bảng dự trù.

- HS chú ý lắng nghe.

- Chú y theo dõi ghi chép nội dung chuẩn bị.

- Cho HS hoàn thành bảng dự trù thiết bị?

- Đánh giá sơ đồ lắp ráp?

- Chuẩn bị thiết bị theo bảng dự trù?

- Chuẩn bị dụng cụ thực hành cho tiết học sau?

5. Ghi bảng:

1. Sơ đồ nguyên lý:

2. Sơ đồ lắp ráp:

3. Bảng dự trù thiết bị:

STT

Tên dụng cụ

Số lượng (cái)

Yêu cầu kĩ thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Công tắc 3 cực

Cầu chì

Đuôi đèn

Bóng đèn sợi đốt

Dây dẫn

Bảng điện 15x20x1.5cm

Tuavít

Kềm

Vít

Băng dính

1

1

2

2: 220V-60W

3m

1

1

1

10

1

Còn tốt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

IV. Rút kinh nghiệm:

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 618
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Công nghệ lớp 9 Xem thêm