Giáo án Công nghệ 9 bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (Tiết 3)

Giáo án Công nghệ 9 bài 9

Giáo án Công nghệ 9 bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (Tiết 3) là tài liệu giáo án điện tử lớp 9 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 9 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Bài 9: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN 2 CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (T3)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm vững sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp, nguyên lý làm việc của mạch điện cầu thang.

2 . Kĩ năng: Kiểm tra vận hành của mạch, khắc phục những hư hỏng nhỏ.

3. Thái độ: Làm việc theo qui trình, hợp tác trong nhóm.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Một số tình trạng thường gặp khi vận hành thử mạch điện.

2. HS: Sản phẩm thực hành.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút).

9A1: ………………………………………………………………

9A2: ………………………………………………………………

9A3: ………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép trong bài mới.

3. Đặt vấn đề: GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Tiến hành thực hành: (39 phút)

- Theo dõi.

- Đánh giá nhận xét bài thực hành của nhóm.

- Vận hành thử và sửa chữa những sự cố nếu xảy ra.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu một số sự cố thường gặp khi vận hành mạch?

- Hướng dẫn HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của nhóm?

- Hướng dẫn tiến hành vận hành thử mạch điện?

Hoạt động 2: Củng cố, hướng dẫn về nhà: (5 phút)

- HS chú ý lắng nghe.

- Thu dọn dụng cụ.

- Chú ý lắng nghe.

- Nhận xét thái độ của hs trong quá trình thực hành.

- Đánh giá bài thực hành (sản phẩm)

- Thu dọn dụng cụ

- Chuẩn bị tiếp cho tiết sau

5. Ghi bảng:

1. Qui trình thực hành:

Vạch dấu → Khoan lỗ → Lắp TBĐ vào BĐ → Đi dây cho đèn → Kiểm tra

Công đoạn

Nội dung

Dụng cụ

Yêu cầu kĩ thuật

1. Vạch dấu

- Vạch dấu vị trí các thiết bị điện

- Vạch dấu đường đi của dây dẫn và vị trí đèn

- Thước

- Mũi vạch

- Bút

- Hợp lý

- Chính xác

2. Khoan lỗ

- Lỗ bắt vít (2)

- Lỗi luồng dây (5)

- Khoan

- Mũi khoan

- Chính xác

- Lỗ thẳng

3. Lắp thiết bị vào bảng điện

- Xác định vị trí của thiết bị

- Nối dây cho thiết bị điện

- Cố định các thiết bị lên bảng điện

- Kềm

- Tuavít

Vít

- Đúng vị trí

- Chính xác

- Chắc chắn

4. Đi dây cho đèn

- Lắp dây từ bảng điện vào đèn

- Nối dây cho đuôi đèn

- Tuavít

- Băng dính

- Theo sơ đồ

- Đúng kĩ thuật

5. Kiểm tra

- Lắp các thiết bị điện, dây dẫn theo sơ đồ

- Nối nguồn

- Vận hành thử

- Kềm

- Bút thử điện

- Đúng theo sơ đồ

- Mạch làm việc tốt, đúng yêu cầu đề ra

2. Thực hành:

3. Tổng kết đánh giá:

IV. Rút kinh nghiệm:

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 142
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Công nghệ lớp 9 Xem thêm