Giáo án Công nghệ 9 bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (Tiết 1)

Giáo án Công nghệ 9 bài 9

Giáo án Công nghệ 9 bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (Tiết 1) là tài liệu giáo án điện tử lớp 9 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 9 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Bài 9: THỰC HÀNH

LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (T1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển 1 bóng đèn.

2. Kĩ năng: Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp mạch điện.

3. Thái độ: Làm việc nghiêm túc, khoa học.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp.

2. HS: Chuẩn bị bài ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút).

9A1: ………………………………………………………………

9A2: ………………………………………………………………

9A3: ………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép mới.

3. Đặt vấn đề: GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bài thực hành: (10 phút)

- Tìm hiểu mục tiêu bài thực hành.

- Theo dõi mạch điện cầu thang.

- Tìm hiểu công tắc ba cực.

+ Một chốt và hai cực tĩnh.

- Chỉ khác nhau phần cực của công tắc.

- HS xác định mục tiêu bài thực hành?

- Giới thiệu mạch điện cầu thang.

- Cho HS tìm hiểu cấu tạo của công tắc ba cực?

- So sánh công tắc ba cực với công tắc hai cực?

Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp ráp từ sơ đồ nguyên lý: (24 phút)

- Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn.

- Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp theo hướng dẫn.

- Từ sơ đồ nguyên lý HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo qui trình đã học?

- Kiểm tra HS tiến hành?

- Cho từng nhóm trình bày kết quả và nhóm khác cho nhận xét?

Hoạt động 3: Lập bảng dự trù vật liệu: (5 phút)

- Lập bảng dự trù vật liệu

Tên thiết bị, dụng cụ:

Kềm: 1 cái – còn tốt; Tuavít: 1 cái– còn tốt;

Công tắc 3 cực: 2 cái– còn tốt;

Cầu chì: 1 cái– còn tốt; Bóng: 2 cái– còn tốt

Dây dẫn: 20m – không bị hở;

Vít: 10 cái– còn tốt; Băng dính: 1cuộn– còn tốt;

Giấy ráp: 1tờ– còn tốt;

Bảng điện: 15x20x1.5cm; Đuôi đèn: 2 cái.

- Hướng dẫn HS lập bảng dự trù vật liệu?

Hoạt động 4: Củng cố, hướng dẫn về nhà: (5 phút)

- Làm theo hướng dẫn của GV.

- Làm việc cá nhân trả lời câu hỏi.

- Chú ý lắng nghe.

- Vẽ lại sơ đồ lắp ráp mạch cầu thang?

- Tìm hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện?

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị theo bảng kê.

5. Ghi bảng:

1. Sơ đồ nguyên lý:

2. Sơ đồ lắp ráp:

3. Bảng dự trù vật liệu:

STT

Tên thiết bị, dụng cụ

Số lượng (cái)

Yêu cầu kĩ thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kềm

Tuavít

Công tắc hai cực

Cầu chì

Bóng đèn

Dây dẫn

Vít

Đuôi đèn

Băng dính

Giấy ráp

1

1

1

1

1

2m

10

2 cái

1 cuộn

1 tờ

Còn tốt

nt

nt

nt

nt

không hở vỏ cách điện

còn tốt

nt

nt

nt

IV. Rút kinh nghiệm:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
5 707
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Công nghệ lớp 9 Xem thêm