Giáo án Công nghệ 9 bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 1)

Giáo án Công nghệ 9 bài 8

Giáo án Công nghệ 9 bài 8: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai bóng đèn (Tiết 1) là tài liệu giáo án điện tử lớp 9 hay dành cho quý thầy cô tham khảo. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp quý thầy cô hoàn thành giáo án Công nghệ 9 hiệu quả nhất. Chúc quý thầy cô dạy tốt!

Bài 8: THỰC HÀNH

LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC HAI CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI BÓNG ĐÈN (T1)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Nắm vững cách vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp ráp mạch điện này.

2. Kĩ năng: Tiến hành lắp được mạch điện này theo đúng qui trình và kĩ thuật.

3. Thái độ: Đảm bảo an toàn.

II. Chuẩn bị:

1. GV: Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp ráp.

2. HS: Chuẩn bị bài ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy và học:

1. Ổn định lớp: (1 phút).

9A1: ………………………………………………………

9A2: ………………………………………………………

9A3: ………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép mới.

3. Đặt vấn đề: (1 phút) GV nêu vấn đề và HS đề xuất và GV đặt vấn đề vào bài.

4. Tiến trình:

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

TRỢ GIÚP CỦA GV

Hoạt động 1: Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý: (10 phút)

- Tiến hành phân tích sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn của GV.

- Cho Hs tìm hiểu sơ đồ nguyên lý?

+ Mạch gồm bao nhiêu phần từ?

+ Chức năng của từng phần tử?

+ Mối liên hệ điện giữa các phần tử?

+ Các phần tử được lắp đặt ở vị trí nào?

Hoạt động 2: Xây dựng sơ đồ lắp ráp từ sơ đồ nguyên lý: (20 phút)

- Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn.

- Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp theo hướng dẫn.

- Từ sơ đồ nguyên lý HS tiến hành vẽ sơ đồ lắp ráp theo qui trình đã học?

- Kiểm tra HS tiến hành?

- Cho từng nhóm trình bày kết quả và nhóm khác cho nhận xét?

Hoạt động 3: Lập bảng dự trù vật liệu: (8 phút)

- Lập bảng dự trù vật liệu

Tên thiết bị, dụng cụ:

Kềm: 1 cái - còn tốt

Tua vít: 1 cái - còn tốt

Công tắc hai cực: 2 cái - còn tốt

Cầu chì: 1 cái - còn tốt

Bóng: 2 cái - còn tốt

Dây dẫn: 2m – không bị hở

Vít: 10 cái - còn tốt

Băng dính : 1 cuộn - còn tốt

Giấy ráp: 1 tờ - còn tốt

Bảng điện: 15x20x1.5cm

Đuôi đèn: 2 cái

- Hướng dẫn HS lập bảng dự trù vật liệu?

Hoạt động 4: Tổng kết và hướng dẫn về nhà: (5 phút)

- Đánh giá bài thực hành.

- Chuẩn bị cho nội dung tiếp theo

- Học bài cũ.

5. Ghi bảng:

1. Sơ đồ nguyên lý:

2. Sơ đồ lắp ráp:

3. Bảng dự trù vật liệu:

STT

Tên thiết bị, dụng cụ

Số lượng (cái)

Yêu cầu kĩ thuật

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kềm

Tuavít

Công tắc hai cực

Cầu chì

Bóng đèn

Dây dẫn

Vít

Đuôi đèn

Băng dính

Giấy ráp

1

1

1

1

1

2m

10

2 cái

1 cuộn

1 tờ

Còn tốt

nt

nt

nt

nt

không hở vỏ cách điện

còn tốt

nt

nt

nt

4. Thực hành:

VI. Rút kinh nghiệm:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 861
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Công nghệ lớp 9 Xem thêm