Giáo án Đại số 10 chương 2 bài 1: Hàm số

Giáo án đại số lớp 10

Giáo án Đại số 10 chương 2 bài 1: Hàm số giúp cho học sinh biết được khái niệm hàm số, tập xác định, đồ thị của hàm số, các tính chất hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ, tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, lẻ.

Giáo án Đại số lớp 10 ban Cơ bản

Giáo án bài Hàm số bậc hai

Giáo án bài Mệnh đề

§1. HÀM SỐ

I. Mục tiêu:

Qua bài học HS cần:

1) Về kiến thức:

Hiểu được khái niệm hàm số, tập xác định của hàm số, đồ thị của hàm số.

2) Về kỹ năng:

Biết tìm tập xác định của các hàm số đơn giản.

3) Về tư duy và thái độ:

Tích cực hoạt động, trả lời các câu hỏi. Biết quan sát phán đoán chính xác, biết quy lạ về quen.

II. Chuẩn bị :

  • Hs: Nghiên cứu bài trước soạn các hoạt động, bảng phụ để làm nhóm.
  • Gv: Giáo án, phiếu học tập( các câu hỏi của các hoạt động trong SGK).

III. Phương pháp:

Thực tiễn, gợi mở, phát vấn , giải quyết vấn đề và đan xen hoạt động nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp: chia lớp thành 4 nhóm

2. Bài mới:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung

HĐ1: (Ôn tập về hàm số)

Vào bài: Giả sử ta có hai đại lượng biến thiên x và y, trong đó x nhận giá trị thuộc tập D. Nếu với mỗi giá trị của x thuộc D thì có một và chỉ một giá trị tương ứng y thuộc tập số thực thì ta có một hàm số. Ta gọi x là biến số và y là hàm số của x. Tập D được gọi là tập xác định của hàm số.

GV yêu cầu HS xem định nghĩa hàm số trong SGK.

GV gọi một HS nêu ví dụ 1 trong SGK, GV phân tích tương tự như trong sách để chỉ ra biến số và hàm số.

GV yêu cầu HS cả lớp xem nội dung hoạt động 1 và suy nghĩ trả lời.

HS chú ý theo dõi...

HS xem nội dung định nghĩa, một

HS nêu định nghĩa...

HS chú ý theo dõi...

I. Ôn tập về hàm số.

1) Hàm số. Tập xác định của hàm số:

Nếu mỗi giá trị của x thuộc tập D có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực thì ta có một hàm số.

Ta gọi x là biến số và y là hàm số của x.

Ví dụ 1: (SGK)

Đánh giá bài viết
1 3.114
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Toán lớp 10 Xem thêm