Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức

Giáo án Đại số lớp 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 5: Đa thức giúp các em biết cách nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể, biết cách thu gọn đa thức và tìm bậc của đa thức, giáo dục ý thức say mê trong học tập và yêu thích môn học.

Giáo án môn Toán lớp 7

Giáo án Đại số 7 chương 4 bài 4: Đơn thức đồng dạng

I. Mục tiêu bài

 • Học sinh nhận biết được đa thức thông qua một số ví dụ cụ thể.
 • Biết thu gọn đa thức, tìm bậc của đa thức.
 • Giáo dục ý thức say mê trong học tập và yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị bài

 • GV: sgk, sbt.
 • HS: sgk, sbt, ôn tập cộng, trừ đơn thức đồng dạng, bậc của đơn thức.

III. Tiến trình tổ chức dạy học

1. Tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ: Thế nào là biểu thức đại số? Đơn thức? Cho VD về biểu thức đại số, đơn thức?

3. Dạy học bài mới:

 • GV: Cho HS xem ví dụ trong SGK

=> Yêu cầu HS cho biết thế nào là đa thức?

 • GV: Gọi HS trả lời và nêu khái niệm đa thức.
 • GV: Giới thiệu về hạng tử của đa thức và lưu ý HS cần chỉ rõ cả dấu.

=> Cho HS tìm các hạng tử của các đa thức trong các ví dụ trên.

 • GV: Giới thiệu kí hiệu đa thức.
 • GV: Cho HS làm ?1 và gọi HS trình bày.
 • GV: Nêu chú ý như sgk.
 • GV: Nêu ví dụ.
 • Cho Hs tìm các hạng tử của đa thức

=> Tìm các hạng tử đồng dạng của đa thức? => Áp dụng t/c giao hoán, kết hợp của phép cộng hãy cộng các đơn thức đồng dạng với nhau?

=> Ta được đa thức thu gọn.

 • GV: Thu gọn đa thức là gì?
 • Gọi HS trả lời và cho HS làm VD 2.
 • HS cả lớp làm bài, 1 HS lên bảng trình bày.
 • GV: Cho HS nhắc lại về bậc của đơn thức và nêu ví dụ về bậc của đa thức trong SGK => Yêu cầu HS cho biết bậc của đa thức là gì?
 • GV: Nêu khái niệm về bậc của đa thức và nêu chú ý trong SGK.
 • Lưu ý HS trước khi tìm bậc của đa thức cần thu gọn đa thức đó.
 • GV: Cho HS làm VD 3, gọi HS trình bày.

IV. Củng cố - Luyện tập

 • GV: Củng cố lại các nội dung cơ bản cần ghi nhớ trong giờ học.
 • BT 24<sgk>: a) 5x+8y (đồng); b) 120x+150y (đồng) Cả 2 đều là đa thức.
 • BT 25<sgk>: a) Bậc 2; b) Bậc 3.

V. Hướng dẫn về nhà

 • Ôn kĩ bài, nắm chắc k/n đa thức cách thu gọn đa thức, bậc của đa thức.
 • BT: 26-28<sgk>; 24-28<sbt>.
Đánh giá bài viết
1 1.447
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 7

  Xem thêm