Giáo án dạy thêm tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN DẠY THÊM TIẾNG ANH 9
NĂM 2019 - 20202
Period 1
I. Thì quá khứ thường (Past simple).
1.Với động từ Tobe:
* Form:
(+) S + were/was + O.
(-) S + were/was-not + O.
(?) Were/was +S + O ?
Yes, S + were/was.
No, S + were/was-not.
Chó ý: - Was : I/he/she/it/Lan.
Was not = wasn’t
- Were : you/we/they/ Lan and Hoa.
Were not = weren’t
Eg: He was absent from class yesterday.
Were they in hospital last month?
2.Với động từ thường:
Form: (+) S + V(ed/p2) + O.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(-) S+ did not + V(bare-inf) + O.
(?) Did + S + V(bare-inf) + O ?
Yes, S + did. / No, S + did not.
Chó ý: - Did dùng cho cả chủ ngữ số nhiều số ít
- Did : I/you/we/they/she/he/it
Lan/ Lan and Hoa.
- Did not = didn’t.
Eg: Tom went to Paris last summer.
He did not watch TV last night.
Did you go to HCM city ?
3.Adv
- Yesterday, ago, last month/ year/
- in 1990/….
4.Cách dùng :
- Diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ
5.Used to:
- Diễn tả một thói quen trong quá khứ
Eg: Lan used to walk past the mosque on her way to primary school.
Structure:
S + used to + V (bare-inf) + O
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
II. Past simple with WISH ”.
Eg: + I wish I didn’t have to do this job = If only I didn’t have to do this job.
+ She wishes she were a doctor = If only she were a doctor.
1. Structure:
2. Usages: Diễn tả mong ước hiện tại.
III. Exercises:
Period 2
I.Thì hiện tại hoàn thành ( Present perfect).
* Form: (+) S + has / have + PII (ed/p2) + O.
(-) S + has /have + not + PII (ed/p2) + O.
(?) Has / have + S + PII (ed/p2) + O ?
Yes, S + have/has.
No, S + have/has-not.
Chó ý: - Have: I/you/we/they/Lan and Hoa.
Have not = haven’t.
- Has: he/she/it/Lan.
Has not = hasn’t.
S + wish/wishes + S + V(ed/p2) + O
S + were + O
= If only + (that) + S + V(ed/p2) + O

Giáo án dạy thêm học thêm môn tiếng Anh lớp 9

Nằm trong bộ tài liệu Giáo tiếng Anh lớp 9 cả năm, tài liệu giáo án dạy thêm ngoài giờ môn tiếng Anh 9 trên đây do VnDoc.om sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm trọng tâm kiến thức theo từng tuần học và nhiều bài luyện tập đi kèm chắc chắn sẽ là nguồn tài liệu tiếng Anh rất hiệu quả dành cho quý thầy cô.

Download tài liệu tại: Giáo án dạy thêm Anh 9 cả năm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.040
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng anh lớp 9 Xem thêm