Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giáo án Hình học 8 bài 1: Định lý Talet trong tam giác

Giáo án Hình học 8

Giáo án Hình học 8 bài 1: Định lý Talet trong tam giác giúp các em nắm vững được định lý Talet trong tam giác và viết được tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo, vận dụng định lý vào việc tìm ra các tỉ số bằng nhau trên hình vẽ.

Giáo án Hình Học 8 cả năm

Giáo án Hình học 8 chương 3 bài 2

Chương III TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

Học sinh nắm vững định nghĩa về tỉ số của hai đoạn thẳng:

  • Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo.
  • Tỉ số hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo (miễn là khi đo chỉ cần chọn cùng một đơn vị đo).
  • Học sinh nắm vững về đoạn thẳng tỉ lệ.
  • Học sinh cần nắm vững nội dung của định lý Talet, vận dụng định lý vào việc tìm ra các tỉ số bằng nhau trên hình vẽ trong SGK.

II. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

1. Giáo viên:

  • Thước thẳng, eke, các bảng phụ, vẽ chính xác hình 3 SGK
  • Phiếu học tập ghi bài trang 57 SGK

2. Học sinh: Thước kẻ, compa, eke, bảng nhóm

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY:

1. Ổn định lớp: 1' Kiểm diện

2. Kiểm tra bài cũ: (3') Giới thiệu sơ lược chương III

GV: Định lý Talet cho ta biết điều gì mới lạ? Tiết học hôm nay chúng ta sẽ biết điều đó.

Hoạt động của GV và HSKiến thức

1: Tỉ số của hai đoạn thẳng

Hỏi: Em nào có thể nhắc lại cho cả lớp, tỉ số của hai số là gì?

GV cho HS làm bài ?1

ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC

Từ đó GV giới thiệu tỉ số của hai đoạn thẳng.

Hỏi: Tỉ số của hai đoạn thẳng là gì ?

GV nêu chú ý tr 56 SGK

1. Tỉ số của hai đoạn thẳng

Định nghĩa:

Tỉ số của hai đoạn thẳng là độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo

Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD được ký hiệu:

ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC

2: Đoạn thẳng tỉ lệ:

GV treo bảng phụ bài ?2 và hình vẽ 2

Hỏi: So sánh các tỉ số

ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC

Từ đó GV giới thiệu hai đoạn thẳng tỉ lệ

Hỏi: Khi nào hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thẳng A'B' và C'D'

GV gọi HS nhắc lại định nghĩa

2. Đoạn thẳng tỉ lệ:

Định nghĩa:

Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A'B' và C'D' nếu có tỉ lệ thức:

ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC

3. Định lý Talet trong tam giác:

GV cho HS làm bài ?3 SGK trên phiếu học tập đã được GV chuẩn bị sẵn

GV thu vài phiếu học tập nhận xét sửa sai và ghi kết quả lên bảng

Hỏi: Khi có một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại của tam giác đó thì rút ra kết luận gì?

GV treo bảng phụ định lý Talet tr 58 SGK

GV nói: định lý này thừa nhận không chứng minh

3. Định lý Talet trong tam giác:

Giáo án hình học lớp 8

* Định lý Talet:

(Thừa nhận không chứng minh)

Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC

4: Bài tập áp dụng:

GV treo bảng phụ ví dụ:

Tính độ dài x trong hình 4

GV yêu cầu HS cả lớp gấp sách lại, đọc đề bài và quan sát hình vẽ ở bảng phụ.

Sau GV gọi 1 HS lên bảng áp dụng định lý Talét để tính độ dài x trong hình vẽ

GV gọi HS nhận xét

Ví dụ

Tính độ dài x trong hình 4 SGK

Giải

Vì MN // EF, theo định lý Talet ta có:

ĐỊNH LÝ TALET TRONG TAM GIÁC

Đánh giá bài viết
1 2.638
Sắp xếp theo

    Giáo án Toán lớp 8

    Xem thêm