Giáo án Hóa học bài Tính chất của Oxi

Mời bạn cùng tham khảo Giáo án điện tử môn Hóa học lớp 8 bài “Tính chất của Oxi” miễn phí. Trong giáo án này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu tính chất hóa học, tính chất vật lí của Oxi, tầm quan trọng của Oxi trong đời sống cũng như những thí nghiệm liên quan đến Oxi, giáo án bài “Tính chất của Oxi” được biên soạn rõ ràng, phù hợp với trình độ của học sinh.

Giáo án bài “Tính chất của Oxi”

Giáo án môn Toán Hình học lớp 8

Giáo án Vật lý lớp 8

Bài 24. TÍNH CHẤT CỦA OXI

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Biết được:

 • Tính chất vật lí của oxi: Trạng thái, màu sắc, mùi, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.
 • Tính chất hóa học của oxi: Oxi là phi kim hoạt động hóa học mạnh đặc biệt ở nhiệt độ cao: tác dụng với nhiều phi kim (S, P…). Hóa trị của oxi trong các hợp chất thường bằng II.
 • Sự cần thiết của oxi trong đời sống.

2. Kỹ năng:

 • Quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh phản ứng của oxi với S, P rút ra được nhận xét về tính chất hóa học của oxi.
 • Viết được các PTHH.
 • Tính được thể tích khí oxi (đktc) tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

3. Trọng tâm: Tính chất hóa học của oxi.

II. Chuẩn bị

1. Đồ dùng dạy học: Bình đựng khí oxi, máy chiếu.

2. Phương pháp: Trực quan, đàm thoại.

III. Tiến trình giảng dạy

1. Ổn định lớp: (1 phút).

2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút).

*GV đặt câu hỏi:

 • Trong vỏ trái đất nguyên tố nào phổ biến nhất và chiếm bao nhiêu phần trăm?
 • Hãy viết KHHH, CTHH, NTK và PTK của oxi.
 • Ở dạng đơn chất oxi có nhiều ở đâu?
 • Ở dạng hợp chất oxi có nhiều ở đâu?

*HS:

 • Oxi, chiếm 49,4% khối lượng vỏ Trái Đất.
 • KHHH: O, CTHH: O2, NTK: 16, PTK: 32
 • Dạng đơn chất: có nhiều trong không khí.
 • Dạng hợp chất: Trong nước, Đất...

3. Bài mới:

Vào bài: (2 phút) Khí oxi có vai trò quan trọng trong đời sống con người và sinh vật, vì khí oxi đã duy trì sự sống hàng ngày cho con người và các sinh vật. Vậy khí oxi có tính chất gì? Để tìm hiểu tính chất của khí oxi như thế nào tiết học này các em sẽ tìm hiểu.

Đánh giá bài viết
1 2.841
Sắp xếp theo
  Giáo án Hóa học lớp 8 Xem thêm