Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 19

Giáo án môn Sinh học học lớp 12

Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 19: Kiểm tra 45 phút được VnDoc sưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. Giáo án điện tử lớp 12 môn Sinh học này được soạn phù hợp quy định Bộ Giáo dục và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Sinh học 12 bài 19: Kiểm tra 45 phút

I. Mục tiêu.

1.1. Đối với giáo viên:

  • Đánh giá được mức độ đạt mục tiêu về kiến thức của học sinh sau khi học xong chương I – Cơ chế Di truyền - Biến dị và chương II – Tính quy luật của hiện tượng di truyền.
  • Lấy thông tin ngược chiều để điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học, cải tiến chương trình và hình thức kiểm tra, đánh giá.
  • Chỉ ra được những “lỗ hổng” trong phần kiến thức đã học. Qua đó giúp các em rút kinh nghiệm ở mỗi phần kiến thức, từ đó có kế hoạch bổ sung kiến thức và ôn tập hợp lí chuẩn bị cho các đề thi sắp tới.

1.2. Đối với học sinh:

  • Củng cố được những kiến thức đã học về chương I – Cơ chế Di truyền - Biến dị và chương II – Tính quy luật của hiện tượng di truyền.
  • Rèn luyện các kĩ năng tư duy, kĩ năng làm bài tập trắc nghiệm.
  • Tự đánh giá, tổng kết quả học tập của bản thân đối với môn học trong phạm vi chương I – Cơ chế Di truyền - Biến dị và chương II – Tính quy luật của hiện tượng di truyền.
  • Kết quả đạt được trong kiểm tra đánh giá chính là động lực, niềm tin để các em phấn đấu trong học tập, đồng thời kích thích lòng say mê học tập bộ môn và có kế hoạch phấn đấu trong thời gian tới.

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KÌ I

Môn: Sinh Học 12

Năm học 2015 – 2016

Đề thi số: 101

Họ và tên: …………………………………………………………

Lớp: ……………………………………………………………….

Câu 1: Loại đột biến cấu trúc NST làm thay đổi vị trí của gen giữa 2 NST của cặp tương đồng:

A. Chuyển đoạn tương hỗ

B. Lặp đoạn

C. Mất đoạn

D. Đảo đoạn

Câu 2: Phiên mã là quá trình:

A. Tổng hợp nên các phân tử Prôtêin.

B. Tổng hợp nên các phân tử mARN.

C. Tổng hợp nên các phân tử tARN.

D. Tổng hợp nên các phân tử ARN.

Câu 3: Phân tử mARN được tổng hợp từ một đoạn mạch gốc 3’...TGXTTAGXA...5’ sẽ có trình tự nucleotit là:

A.5’...AXGAAUXGU..3’

B. 5’.AGXUUAGXA..3

C.3’..TXGAATXGT...5’

D.5’.AGXTTAGXA..3’

Câu 4: Hình thái của nhiễm sắc thể nhìn rõ nhất trong nguyên phân ở kỳ

Cuối. B. trước. C. giữa. D. sau.

Câu 5:Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ABCDEDEFGH. Dạng đột biến đó là

A. lặp đoạn. B. đảo đoạn. C. chuyển đoạn tương hỗ. D. chuyển đoạn không hỗ.

Câu 6: Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo nguyên tắc

A. một mạch tổng hợp liên tục, một mạch tổng hợp gián đoạn.

B. trong phân tử ADN con có một mạch của mẹ và một mạch mới được tổng hợp.

C. mạch mới được tổng hợp theo mạch khuôn của mẹ.

D. bổ sung và bán bảo toàn.

Câu 7: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST, khi các Nuclêôxôm cuộn xoắn mức 2 tạo:

Bài tiếp theo: Giáo án môn Sinh học lớp 12 bài 20

Ngoài bài giáo án môn sinh học lớp 12 bên trên, VnDoc còn cung cấp lời giải bài tập SGK và giải bài tập SBT môn học này nhằm giúp các bạn học tốt hơn. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
1 57
Sắp xếp theo

Giáo án Sinh học lớp 12

Xem thêm