Giáo án Số học 6 chương 1 bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

Giáo án Toán học lớp 6

Giáo án Số học 6 chương 1 bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con, giúp học sinh biết số phần tử của một tập hợp, khái niệm tập hợp con và hai tập hợp bằng nhau, biết tìm số phần tử của một tập hợp rèn kỹ năng nhận biết một tập hợp có phải là tập hợp con của tập hợp khác không.

Giáo án trọn bộ Toán 6

Giáo án dạy thêm Toán 6

Giáo án Số học 6 chương 2 bài 11

Bài 4: SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON

I. Mục tiêu:

  • Hs hiểu được một tập hợp có thể có 1 phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử, cũng có thể không có phần tử nào. Hiểu được khái niệm tập hợp con và khái niệm 2 tập hợp bằng nhau.
  • Hs biết tìm số phần tử của 1 tập hợp, biết kiểm tra một tập hợp là tập hợp con hoặc không là tập hợp con của một tập hợp cho trước, sử dụng đúng ký hiệu.
  • Rèn luyện cho hs tính chính xác khi sử dụng các ký hiệu.

II. Chuẩn bị:

  • Hs xem lại các kiến thức về tập hợp.
  • Bảng phụ.

III. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định tổ chức: (1')

2. Kiểm tra bài cũ: (5')

  • Làm bt 13b, 14, 15 (sgk).
  • Viết giá trị của số abcd trong hệ thập phân.

3. Bài mới:

Hoạt động của gvHoạt động của hsNội Dung
HĐ1: (15') Gv nêu các ví dụ sgk.

Gv: Nêu ?2. Tìm số tự nhiên x biết: x + 5 = 2 Suy ra chú ý.

Gv: Hướng dẫn bài tập 17 (sgk : tr13).

HĐ 2: (16') Gv nêu vd 2 tập E và F (sgk), suy ra tập con, ký hiệu và các cách đọc.

Minh họa bằng hình vẽ.

Hs: Tìm số lượng các phần tử của mỗi tập hợp.

Suy ra kết luận.

- Làm ?1

Hs: đọc chý ý sgk.

Viết các tập hợp con của tập M có 1 phần tử.

I. Số phần tử của một tập hợp:

Một tập hợp có thể có 1 phần tử, có nhiều phần tử, có vô số phần tử cũng có thể không có phần tử nào.

Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng.

Đánh giá bài viết
2 1.132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán lớp 6 Xem thêm