Giáo án Ngữ văn 8 Thuế máu

Giáo án Ngữ văn lớp 8

Giáo án Ngữ văn 8 Thuế máu được biên soạn bởi đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm. VnDoc cung cấp giáo án bài Thuế máu này nhằm hỗ trợ các thầy cô trong quá trình xây dựng bài học với nhiều phương pháp soạn bài hay, nội dung chi tiết và được trình bày khoa học. Mời các thầy cô cùng tham khảo bài giáo án điện tử mẫu bài Thuế máu, thuộc chương trình giảng dạy môn Ngữ văn lớp 8 dưới đây của chúng tôi.

Soạn văn 8 bài Thuế máu

Giáo án Ngữ văn lớp 8 bài Nhớ rừng

Giáo án Quê hương

Giáo án Nước Đại Việt ta

THUẾ MÁU

- Nguyễn Ái Quốc -

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 • Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của thực dân Pháp và số phận bi thảm của những người dân thuộc địa bị bóc lột, bị dùng làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa phản ánh trong văn bản.
 • Nghệ thuật lập luận và nghệ thuật trào phúng sắc sảo trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.

2. Kỹ năng:

 • Đọc – hiểu văn chính luận hiện đại, nhận ra và phân tích được nghệ thuận trào phúng sắc bén trong một văn bản chính luận.
 • Học cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

3. Thái độ:

 • GD tư tưởng Hồ Chí Minh: Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo bản chất độc ác giả nhân nghĩa của thực dân Pháp với người dân các nước thuộc địa (trong đó có người Việt Nam) bị bóc lột “thuế màu” cho tham vọng xâm lược của chúng.

II. Trọng tâm:

 • Bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của thực dân Pháp và số phận bi phảm của những người dân thuộc địa bị bóc lột, bị dùng làm bia đỡ đạn trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa phản ánh trong văn bản.
 • Nghệ thuật lập luận và nghệ thuật trào phúng sắc sảo trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc.
 • Đọc – hiểu văn chính luận hiện đại, nhận ra và phân tích được nghệ thuận trào phúng sắc bén trong một văn bản chính luận.
 • Học cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.

III. Chuẩn bị:

 • Giáo viên: Đồ dùng.
 • Học sinh: Bảng nhóm.

IV. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra miệng:

3. Giảng bài mới:

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Vào bài:

Hoạt động 2: Đọc - Tìm hiểu chung:

GV hướng dẫn học sinh đọc: khi mỉa mai châm biếm, khi đau xót, đồng cảm, khi căm hờn phẫn nộ…

GV: Đọc mẫu Gọi HS đọc nối tiếp.

Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh nào?

Mục đích Nguyễn Ái Quốc viết văn bản này là gì?

Tố cáo và kết án chủ nghĩa thực dân Pháp đối với các thuộc địa Á - Phi, bước đầu vạch ra con đường cách mạng đấu tranh giải phóng, giành độc lập tự do cho nhân dân đất nước thuộc địa.

GV cho học sinh giải nghĩa các từ: chú thích 2, 3.

I. Đọc - Tìm hiểu chung:

1. Đọc:

2. Tìm hiểu chung:

a. Tác giả:

Văn chính luận chiếm vị trí quan trọng trong thơ văn Hồ Chí Minh.

b. Tác phẩm:

“Thuế máu" được trích từ chương I của “Bản án chế độ Thực dân Pháp” (gồm 20 chương, viết ở Pa-ri năm 1925) của Nguyễn Ái Quốc.

Tác phẩm đã tố cáo và kết án chủ nghĩa thực dân Pháp, nói lên tình cảnh khốn cùng của người dân thuộc địa, thể hiện ý chí chiến đấu giành độc lập tự do cho các dân tộc bị áp bức của Nguyễn Ái Quốc.

c. Giải nghĩa từ khó:

Đánh giá bài viết
12 11.804
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Ngữ văn lớp 8 Xem thêm