Giáo án Tiếng Anh 7 unit 13

Giáo án unit 13 Tiếng Anh 7

Giáo án Tiếng Anh 7 unit 13: Activities được chọn lọc kỹ càng, chi tiết giúp các em học sinh hiểu được các từ vựng liên quan đến các môn thể thao giải trí, cải thiện các kỹ năng Tiếng Anh bằng việc kể lại hoặc nghe một cuộc đối thoại, thực hành đọc một văn bản để hiểu các chi tiết và biết về từ vựng thể thao. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.

Bài giảng Tiếng Anh 7 unit 13

Giáo án Tiếng anh 7

UNIT 13: ACTIVITIES

SECTION: A; B

Periods

Objectives

Language contents

Techniques

1

A1, A3

Describe sporting activities.

* Grammar:

Adjectives and adverbs.

* Vocabulary:

Words relating to sport (review).

Listening reading

Questions-answers

Role play

2

A4, A5

Give advice about sporting activities for owner.

* Grammar:

Adjectives and adverbs (review).

* Vocabulary:

Words relating to sport.

Reading

Questions – answers

Gap – filling

3
B1
Make an invitation

* Grammar:

Review modal verbs
Modal verb: ought to

* Vocabulary:
Paddles ...

Listening
Role play
Questions – answers
4
B2

Refuse an invitation

* Grammar:

Review modal verbs
+ Come and play basketball
+ I'm sorry. I don't think I can

* Vocabulary:
Review

Listening role
Play gap filling

5

B3

Explore in the Oceans * Grammar: review
* Vocabulary: words relating to equipment about swimming
Reading
Questions – answers.
Đánh giá bài viết
1 1.175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Tiếng anh lớp 7 Xem thêm